facebooktwittermail

Hästpasskontroll i slakterier avslöjade fusk

Kontrollkampanj i europeiska slakterier visar att hästköttsbedrägerierna fortsätter.

Hästar, hästpass och hästkött matchade inte alltid när europeiska slakterier granskades. Arkivbild.
Hästar, hästpass och hästkött matchade inte alltid när europeiska slakterier granskades. Arkivbild. FOTO: LENA KARLSSON/VILHELM STOKSTAD/TT

17 ton hästkött och ett okänt antal levande hästar har beslagtagits av nationella myndigheter i samarbete med Europol på slakterier i Belgien, Irland, Italien, Spanien och Nederländerna. Dokument för 157 000 hästar och 117 ton hästkött granskades i kontrollerna, som även utfördes i Storbritannien, Danmark och Frankrike. För utländska hästar visade runt en femtedel av passen spår av förfalskning, enligt ett pressmeddelande från Europol. Regelverket kring hästpass skärptes i EU efter att det 2013 upptäcktes utbrett fusk med hästkött som märkts som nötkött.

Ostfusk

Andra livsmedelsbedrägerier avslöjades också i ett regelbundet samarbete mellan Europol, Interpol och polisen i 83 länder. Mellan december förra året och juni i år beslagstogs runt 12 000 ton av olagliga livsmedel och drycker, sammanlagt värda ungefär 28 miljoner euro. Produkter från djur stod för den största delen av de beslagtagna varorna, 5 000 ton.

Ett särskilt projekt med fokus på fusk med mejeriprodukter genomfördes i Bulgarien, Italien, Frankrike, Grekland, Portugal och Schweiz. 530 ton varor beslagstogs, varav 210 ton var ost som falskmärkts med skyddade ursprungsbeteckningar.