facebooktwittermail d

Hästminne varar i minst sex år

Din häst minns bättre än du kanske tror. Det visar en studie som nyligen publicerats i The journal of Cognition.

En amerikansk studie om hästens långtidsminne publicerades nyligen i The Journal of Cognition. Studien som tog sex år att slutföra pekar på att hästen har ett bättre långtidsminne än man tidigare trott.
2001 började forskarna med de första förberedelserna. Tre hästar tränades då under tre månaders tid i att välja ett specifikt föremål framför ett annat. Dessa var färgfotografier som visades som bildspel på dataskärmar men verkliga leksaker i olika former användes också.
När hästarna valde rätt belönades de med kraftfoder, valde de fel fick de en skarp tillsägelse av sin skötare.

Sex år efter att de första försöken hade gjorts, testades hästarna återigen på samma sätt. Resultaten blev då betydligt bättre och sannolikheten för att hästarna chansade för att få sin belöning ansågs liten. I stället tror sig forskarna ha bevis för att hästarna faktiskt mindes vilka föremål som gav belöning och valde dessa.

Forskarna anser det troligt utifrån bland annat dessa resultat och tidigare forskning att hästen har ett välfungerande långtidsminne. Men utförligare forskning på ett större antal individer krävs på området innan man säkert kan dra några slutsatser. Ann Elofsson