facebooktwittermail d

Hästgödsel ska bli biogas

Hästgödsel och matavfall ska bli biogas i Göteborgsregionen om den förstudie som ska genomföras faller väl ut.

Möjligheterna till samrötning av matavfall med hästgödsel ska utredas för att ge underlag för beslut om investering av en biogasanläggning.

Förstudien ska bland annat fastställa var i regionen det finns hästgödsel av lämplig kvalitet och volym.

Målsättningen är att minska hästägarnas kostnader och ge en miljövänligare gödselhantering. Samt få fram ett bra substrat till samrötning med matavfall och öka produktionen av förnyelsebar energi.

Bakom förstudien står Energigården-Agroväst, Hästföretagarna i Göteborgsregionen, Kungälv Energi, SP, Chalmers och Göteborgs Universitet.