facebooktwittermail d

Hästgödseln bygger upp strukturen på matjorden

– Vi kan inte bara mineralgödsla och ta mer av matjorden för varje år. Men hästgödseln är väldigt bra för att bygga upp jordens struktur.

Magnus Jenderblad är vallodlare på Hisingen i Göteborg och tar emot gödseln från hästarna som äter hans hö. Det är tillsammans med honom Göteborgs stad har byggt sin mellanlagringsplats.

Magnus Jenderblad vid mellanlagringsplatsen som byggts av en plansilo med kupoltak.
Magnus Jenderblad vid mellanlagringsplatsen som byggts av en plansilo med kupoltak. FOTO: PRIVAT

Göteborgs stad har ett stort antal kommunala arrendegårdar på Hisingen, köpta som markreserv, men nu oftast utarrenderade till hästägare. En del av dem även till traditionella lantbruk, och Magnus Jenderblads är ett av dem.

Han har sålt hö till hästgårdarna i många år. När Göteborgs stad med hjälp av Hushållningssällskapet Sjuhärad och LRF skulle se över problematiken med all gödsel som hästarna producerade – och som hästägarna kunde få betala dyrt för att bli av med – beslöts om en mellanlagringsplats på Magnus Jenderblads gård.

Han driver Osbäckens Mark & Entreprenad på Västergården tillsammans med kompanjonen Mathias Nilsson på Hovgården på Hisingen. De har investerat till lika del med Göteborgs stad i mellanlagringen av hästgödsel.

Lagrar i båghall

I motsats till hästgårdarna har lantbruksföretaget tillräckligt med odlingsmark att sprida gödseln på, och det önskvärda kretsloppet kan uppnås; att näringen kommer tillbaka till marken där fodret odlats. Ett år efter att den första anläggningen byggdes är nu ytterligare en på väg att uppföras.

Mellanlagringsplatsen består av en plansilo som har tak, för att undvika urlakning. Plansilon är på 15 gånger 24 meter, och gödseln kan staplas fem meter högt. Totalt rymmer den 1 200 kubikmeter. Taket är ett kupoltak från Kanada, en självbärande båghall.

– Jag försöker fylla halva åt gången, så jag kan vända gödseln. Den komposterar snabbare då. På sju-åtta månader kan man säga att den är färdig att använda, säger Magnus Jenderblad.

Än så länge är kunderna tio stall på Hisingen, som antingen kommer och lämnar gödsel själva eller får den hämtad. Men fler är intresserade; det blir betydligt billigare än att få gödseln bortkörd som avfall.

Mellanlagringshallen rymmer 1 200 kubikmeter hästgödsel som efter cirka sju-åtta månader är klar att spridas ut.
Mellanlagringshallen rymmer 1 200 kubikmeter hästgödsel som efter cirka sju-åtta månader är klar att spridas ut. FOTO: PRIVAT

Permanentbäddar bäst

Nedbrytningen kunde gå fortare, men strömaterialet som följer med tar både plats och bromsar processen. Främst används torv, halmpellets och träpellets, och det kan utgöra så mycket som 60 procent av volymen. Växelströbäddar kräver att även ströet som är blött av urin mockas ut, medan de som anlägger permanentbäddar kan låta dessa bränna ihop i botten, så ytan är torr för hästen.

– Där finns också kvävet kvar, så permanentbäddarna är egentligen bättre, säger Magnus Jenderblad.

Han har tagit emot hästgödsel i mindre skala redan tidigare, och det enda problemet han noterat är att få in ogräsfrön i odlingen. Det kan dels komma med foderrester som hamnar på gödselstaden, dels komma oskadda ut genom hästen. Även parasiter kan cirkulera.

– Vissa år kan man se en tendens till mer ogräs, och då får jag bekämpa dem, tyvärr, säger Magnus Jenderblad.

Ger bättre struktur

Den stora fördelen med hästgödseln tycker han är som jordförbättrare. Växtfibern gör jorden mer lucker, vilket ger en god miljö för både mikroorganismer och större småkryp.

– Det är ingen snabb förbättring, men den hjälper till att bygga upp matjorden så den får bättre struktur, och det behöver jorden. Det växer inte bättre för oss för att vi kör ut hästgödsel, det är de långsiktiga effekterna som är värdefulla, poängterar Magnus Jenderblad.