facebooktwittermail

Hästföretagare får säga sitt om ny rådgivning

Nu ska hästnäringen få vara med och utforma en ny nationell plattform för rådgivning anpassad efter branschens behov.

Naana Rench är projektledare för satsningen på en ny nationell rådgivning för hästföretagare.
Naana Rench är projektledare för satsningen på en ny nationell rådgivning för hästföretagare. FOTO: HÅKAN DELLENBLAD

Det handlar om en ny satsning som ska göra det lättare för hästföretagare att hitta rådgivning inom sin bransch för att starta eller driva och utveckla företag. Satsningen har fått stöd från Jordbruksverket och ska resultera i ett hållbart koncept med en digtal plattform som bas.

– Det kan vara svårt att som hästföretagare att hitta den hjälp som man behöver.

Det sade Naana Rench från Coompanion när projektet presenterades på det digitala Hästrådet i slutet av maj, med deltagare från bland annat hästnäringen, LRF Häst och Hästnäringens nationella stiftelse.

– Dagens utbud är spretigt och det utbud som finns möter inte alltid det behov som finns. Dessutom är rådgivningen ofta regionalt knuten.

Enkätundersökning skickas ut

För att forma den nya rådgivningsplattformen skickas det nu ut en enkätundersökning till ett antal hästföretagare runt om i landet. Utöver det ska ett antal djupintervjuer göras. Resultatet ska sedan kunna ligga till grund för hur rådgivningsplattformen ska utformas och vad den ska innehålla.

Målet är att plattformen ska innehålla allt som är nödvändigt, från start av företag till att driva företaget men också hur en verksamhet kan avvecklas.

Projektet kallas ”samverkan för att utveckla rådgivningen till hästföretag” och finansieras av Jordbruksverket. I projektet samverkar LRF Väst, Ludvig & Co, Anthesis, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Coompanion Göteborgsregionen.

Branschorganisationerna har också pekat ut en gemensam plattform för rådgivning som en prioriterad aktivitet i Nationell strategi för hästföretagande.

För att starta eller driva ett hästföretag som till exempel uppfödning finns många situationer där man som hästföretagare kan behöva rådgivning.
För att starta eller driva ett hästföretag som till exempel uppfödning finns många situationer där man som hästföretagare kan behöva rådgivning.