facebooktwittermail

Satsning på hästföretag gynnar den psykiska hälsan

I Sverige finns tusentals företagare inom hästnäringen som bidrar till en levande landsbygd och skapar fler jobb. Det kan också bidra till att människor mår bättre, skriver Stina Larsson och Ulrika Axelsson från Centerpartiet.

När livet känns tungt blir det ofta lite lättare om du går ut i stallet, skriver debattörerna från Centerpartiet.
När livet känns tungt blir det ofta lite lättare om du går ut i stallet, skriver debattörerna från Centerpartiet. FOTO: STIG HEDSTRÖM

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Frågan om psykisk hälsa är synnerligen aktuell då det kommer allt fler rapporter och statistik som visar att många mår dåligt. Forskning har visat att det kan vara bra för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt.

Därför har allt fler insatser med djur börjat användas inom vård, social omsorg, rehabilitering och utbildning. Just insatser där hästar är inblandade visar sig främja god hälsa och kan också förebygga ohälsa hos människor som behöver extra stöd.

Centerpartiet tycker att fler borde få tillgång till denna gröna rehabilitering. Många kvinnor rider på fritiden och rehabilitering med djur och natur som komplement till medicinsk vård för sjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa lockar allt fler kvinnor att starta företag inom just hästnäringen.

Vissa regioner och landsting erbjuder i dag grön rehabilitering. Vi ser gärna att möjligheten öppnas för fler så att fler arbetsgivare vågar satsa och kan samarbeta med sjukvården.

Förra året blev det klart att ridsport kommer att kunna räknas som friskvård. Det är en fråga vi i Centerpartiet har drivit och det är en väldigt bra början. Hästföretagande och ridturism är en viktig del av företagandet men vi behöver göra mer för att underlätta för dessa näringar.

Det måste bli enklare att starta och driva företag – speciellt på landsbygden. Centerpartiet vill därför minska regelkrånglet för företagare och presenterar nu i statsbudgeten en sänkning av arbetsgivaravgiften för vissa grupper som gör det lättare att anställa ungdomar.

Centerpartiet nationellt har presenterat flera viktiga satsningar för att underlätta för människor som bor på landsbygden. Det handlar om drygt 7 miljarder kronor mer i budgeten nästa år och totalt över 20 miljarder kronor under en treårsperiod. Pengarna ska gå till att bygga ut bredband i fler delar av landet, till underhåll och nyinvesteringar i vägar och järnväg, till de gröna näringarna samt till att se till att Landsbygdsprogrammet bevaras.

I förhandlingarna har Centerpartiet drivit på och sett till att 4,3 miljarder går till Landsbygdsprogrammet över två år. I Landsbygdsprogrammet och de gröna näringarna ingår just satsningar på hästnäringen. Inom ramen för EUs socialfond finns också satsningar på hästföretag med perspektivet rehabilitering för människor som behöver hjälp att komma tillbaka till en normal vardag.

I Sverige finns tusentals företagare inom hästnäringen som bidrar till en levande landsbygd och skapar fler jobb. Det kan också bidra till att människor mår bättre, något som många hästägare vittnar om. När livet känns tungt blir det ofta lite lättare om du går ut i stallet.

När vi då satsar på landsbygden och hästnäringen samt knyter ihop det med vård och rehabilitering kan det bidra till företagande och ett bättre mående. Centerpartiet tycker ungas psykiska hälsa är en oerhört viktig fråga och vill underlätta för alla som tillsammans kan göra så att människor mår bättre.

Stina Larsson

Riksdagsledamot (C), tjänstgörande ersättare

Ulrika Axelsson

Regionpolitiker Skåne samt kommunpolitiker Sjöbo (C)