facebooktwittermail d

Hästarna krisens offer i Irland

Irlands långa och stolta hästtradition, djupt rotad i folklagren, fick sig en rejäl knäck när den finansiella krisen slog till - och det var hästarna som fick ta smällen.

CARLOW, IRLAND ATL
Ett enormt utbud till kraftigt rabatterade priser lockade till sig nya hästägare, som saknade såväl kunskap som ekonomi för att ta hand om djuren.

Brendan Hughes, djurhälsoinspektör vid frivilligorganisationen ISPCA, ser effekterna av den ekonomiska krisen i vitögat varje dag. Antalet anmälningar om vanvård och misskötsel har mångdubblats under senare tid.

Okända hästägare


- Sedan januari har det formligen exploderat, säger han när han tar mig till en industritomt i utkanten av Carlow som tagits till anspråk av en okänd hästägare, som placerat ut fem hästar på tomten.

Brendan Hughes har försökt spåra såväl markägaren som hästägaren men utan resultat.

- Jag är i alla fall helt säker på att markägaren inte äger hästarna. Marken ägs sannolikt av en bank sedan någon byggherre gått i konkurs på grund av den ekonomiska krisen, säger han.

Marken är näringsfattig. Byggrester, järnskrot och bråte ligger fortfarande spridda på marken. Brendan Hughes ser ingen omedelbar fara för djuren. Men de klarar ingen längre tid där.

Tillkallar polis


- Det ser ännu ut att vara vid god hälsa och vatten har de, säger han och pekar bort mot en vattensamling.

- Men jag åker hit igen om en vecka och är de kvar då så sätter jag upp en skylt om att de ska omhändertas, säger han och ser sig lite oroligt omkring.

- Räkna med att någon kan dyka upp och de är inte alltid så trevliga, säger Brendan Hughes, som visserligen har en polismans befogenheter i dessa frågor men ofta behöver tillkalla förstärkning från polisen från det lokala Garda.

Okunnighet


Han vill gärna förklara att några övergivna hästar finns det inte, men många har lidit fruktansvärt av vanvård, fattigdom och okunnighet och han låter mig inte se det värsta.

- Jag fick åka ut till ett ställe där en häst drabbats av den värsta formen av kvarka men ingen ägare gav sig till känna. Fler andra hästar hade smittats och vi fick avliva fyra stycken och omhänderta 15-16 hästar. Vi fann även en häst som någon försökt att begrava.

Brendan Hughes menar att fel personer blev hästägare när priserna rasade. Att äga en häst är en statussymbol för unga män även om de saknar allt annat som jobb, utbildning, familj och kunskap om hästar. Därtill kommer hybrisen alla fick under den ekonomiska boomen.

- Vi blev för giriga. Vi fick för många hästar precis som vi fick för många hus, säger Brendan Hughes.

Alla vill heller inte kännas vid problemen. Lagen Brendan Hughes har att stödja sig mot är i år 100 år gammal, och han känner sig ensam.

- Men ingen inom hästbranschen i Irland kan två sina händer, säger Brendan Hughes, som är orolig för hur kommande höst och vinter ska bli. Jerry Simonsson