facebooktwittermail d

Hästar söks till mjältbrandsstudie

Nu söker SVA hästar till ett forskningsprojekt kring mjältbrandssmitta.

SVA söker hästar som betat i eller i närheten av mjältbrandsutbrottet förra året. Arkivbild.
SVA söker hästar som betat i eller i närheten av mjältbrandsutbrottet förra året. Arkivbild.

Förra sommaren drabbades ett område Östergötland i trakterna kring Omberg av det hittills största mjältbrandutbrottet i modern tid. Nötkreatur tillhörande sex gårdar i området drabbades och andra idisslare som får och älg.

Sjukdomen drabbar främst kor och andra idisslare då dessa är särskilt känsliga och förloppet är dramatiskt. Men vid Omberg drabbades också häst av mjältbrand och dog.

Det man vet av utbrott i andra länder är också att dödsfallen bara är toppen på omfattningen eftersom andra djurslag inte alltid dör. Efter utbrott har det konstaterats att det finns antikroppar hos andra djurslag utan att dessa insjuknat.

Därför söker Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hästar till en studie för att undersöka förekomsten av eventuella antikroppar mot mjältbrand. Målet med studien är att skaffa ett underlag för att bättre förstå och i framtiden bättre kunna förebygga mjältbrandsutbrott och skydda mer känsliga djur.

SVA vill ha kontakt med hästägare som haft häst som betat inom det så kallade vaccinationsområdet i under juli och augusti förra året och som vill låta sin häst provtas. Blodproven analyseras sedan under augusti-september för att invänta andra prover som också hämtas in.

LÄS OCKSÅ Mjältbrandsbekämpningen fas två

LÄS OCKSÅ Miljoner till mjältbrandsforskning