facebooktwittermail

”Hästar riskerar bli ett nöje för de allra rikaste”

”Hästsporten är den överlägset största kvinnliga idrotten – dessutom är hästnäringen en stor industri som genererar miljarder i skatteintäkter.” Det skriver Lena Östling och Joachim Gahm som menar att regeringen nu kommer att ta död på sporten med de nya utredningsförslagen angående hagmarker.

Kommunfullmäktige Lena Östling och Joachim Gahm är kritiska mot utredningens förslag om hagmarker som de menar skulle påverka hästsporten negativt.
Kommunfullmäktige Lena Östling och Joachim Gahm är kritiska mot utredningens förslag om hagmarker som de menar skulle påverka hästsporten negativt. FOTO: PRIVAT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Just nu har vi tekniska problem som påverkar kommentarsfunktionen.

Förstör inte svenska kvinnors främsta sport, hästsporten.

Så här skriver Regeringen.se: ”Hästar hålls för att, i vid bemärkelse, uppfylla mänskliga önskemål”, och det stämmer – men hästar är så mycket mer:

Svensk hästidrott omfattar cirka 360  000 hästar varav över 90 procent används som glädjeämne, husdjur och idrott åt framförallt unga kvinnor. Hästar är också en viktig del i friskvården och för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Hästsporten är med sina 149  615 kvinnor den överlägset största kvinnliga idrotten. Dessutom är hästnäringen en stor industri som fyller 10 000-tals arbetsplatser, omsätter miljarder och genererar miljarder i skatteintäkter.

Nu vill regeringen främst genom miljöpartistiska politiker ta död på en stor del av svensk hästsport genom nya lagförslag [än så länge rör det sig om förslag i en utredning, ATL:s anmärkning] angående våra hagmarker samt intrång i den privata sfären genom obligatorisk hästregistrering. S och MP vill ha mer makt att detaljstyra hästmänniskors liv.

Läs också: Ullrica Landmér startade namninsamling mot nya hästreglerna

Läs också: Hästägare riskerar hårdare regler kring gödsel

Regeringsutredningen föreslår följande:

• Max två hästar per hektar mark.

• Hästhagar får inte användas längre än tio år, sedan ska de skiftas.

• 80 procent av gräsytan i hagarna måste vara intakt. Max 10 procent får vara delvis söndertrampade och max 10 procent av en hage får vara helt söndertrampad.

För att klara det året runt måste man med 20 hästar hårdgöra ungefär 10 hektar till en kostnad av cirka 15 miljoner kronor, alternativt att hästarna inte får gå i hagen vilket strider mot dess natur och våra djurskyddslagar!

• Hästar bör inte vistas nära diken eller vattendrag, hagarna får inte gå närmare vatten än 10 meter.

• Gödsel måste samlas upp och förvaras på ett säkert ställe – hagar måste alltså mockas ofta.

• Gödsel får inte ligga på tjälad mark.

Dessutom skall ett hästregister införas där ägaren måste visa var dennes häst befinner sig vilket i sig är ett statligt intrång i den privata människans sfär – storebror ser dig.

Detta är fullständigt orimliga krav och konsekvenserna blir att den framförallt för kvinnor så viktiga idrotten kommer försvinna och bara blir ett nöje för de allra rikaste i samhället genom att stallhyrorna kommer att bli 2-3 gånger högre än idag.

Hästsporten är mycket viktig för våra öppna landskap, speciellt nu när allt fler bönder tvingas lägga ner sin verksamhet. Den är också viktig ur ett jämställdhetsperspektiv: Inte nog med att det är Sveriges största kvinnliga sport, den är även den tredje största ungdomsidrotten i Sverige.

Framförallt är det inom hästnäringen som unga får kontakt med idrott och djur, hur otroligt viktigt är inte det! Samtidigt som det är ett livslångt intresse gör kärleken till djuren oss rika på så mycket värdefullt som till exempel att vi lär oss att samarbeta, att respektera andra individer för dess olikheter. Vi lär oss medkänsla och vi får den självkänsla som är så viktig för att leva ett bra liv ihop med andra.

Sverige förlorar extremt mycket om hästnäringen läggs ned! Både staten och den enskilda människan. Det psykiska och fysiska lidandet kommer att öka för alla de som lever av och för sina hästar. För att inte tala om trav och galoppsporten!

Det behövs inga nya miljöregler för hästar, den befintliga lagstiftningen ger redan kommunerna tillräckliga möjligheter till insyn så vi säger NEJ till utredningens förslag.

Lena Östling, kommunfullmäktigeledamot KD Östersund

Joachim Gahm, kommunfullmäktigeledamot Danderyd

Just nu har vi tekniska problem som påverkar kommentarsfunktionen.