facebooktwittermail

Kolvsjuka i vall kan bilda toxiner

I år har antalet noteringar av kolvsjuka i vall varit många. Kolvsjuka orsakas av en svamp som bildar gift och kan drabba hästar.

FOTO: DOMINIQUE JACQUIN/WIKI COMMONS

Kolvsjuka orsakas av endofytsvamp med det latinska namnet Neotyphodium eller Epichloë. Svampen växer i och på plantorna och sprids via sporer eller med frön från värdväxten. Mycelet kan övervintra i rötterna.

Vissa av svamparna kan bilda toxiner (gifter) som loliner, peramin, ergotalkaloider och lolitremer.

”Flera av dessa har kända toxisk inverkan på häst. Det är till exempel känt från bland annat USA att rörsvingel som är endofytinfekterad kan ge stora reproduktionsproblem hos ston”, skriver Cecilia Müller, Sveriges Lantbruksuniversitet, på sajten Hästsverige.

Däremot är det ännu oklart vilken toxisk effekt kolvsjuka på timotej, ängssvingel och hundäxing kan ha på häst eller andra djur. Forskarna vet heller inte om eller vilka samband som finns mellan synlig förekomst av kolvsjuka och innehåll av toxiner i foder.

Uppmanas till försiktighet

Det finns många oklarheter kring kolvsjuka och risken med infekterat foder. En studie av den kunskap som finns ska göras nu i höst. Den sammanställningen kanske kan ge nya fakta kring riskvärdering av infekterad vall:

”För stunden är det generella rådet att iaktta försiktighet vid utfodring av vallfoder där kolvsjuka konstaterats, och att inte använda sådant foder till avelsston eller hästar som av någon anledning är nedsatta i sitt allmäntillstånd”, skriver Cecilia Müller.

Stuteri drabbades

25 procent av de dräktiga stona vid ett stort travstuteri drabbades 2009 av ett eller flera symtom på att ha drabbats av toxiska effekter. Flera ston dog vid fölning eller fick avlivas senare medan cirka 10 procent av fölen dog eller avlivades.

Stona hade utfodrats med hösilage från en foderleverantör och endofytförekomst kunde påvisas i svingel även i rajgräs.

Efter byte av grovfoder från en annan leverantör drabbades stuteriet året därpå av enbart en fölning där sto och föl dog. Resten av säsongen förlöpte normalt.

Källa: Svensk Veterinärtidning nr 12-2011