facebooktwittermail d

Hästägare slipper betala vite

Ett par hästägare slipper nu ett vite på 26 000 kronor efter att de felaktigt och mot lagen dömts att betala vitet solidariskt.

Vitet dömdes bland annat ut efter kritik mot taggtråd i stängsel. Men nu konstaterar Kammarrätten att vitet bröt mot lagen.
Vitet dömdes bland annat ut efter kritik mot taggtråd i stängsel. Men nu konstaterar Kammarrätten att vitet bröt mot lagen. FOTO: MOSTPHOTOS

Paret menade att de gjort allt de kunnat för att gå länsstyrelsen till mötes för att rätta till de brister som de fått föreläggande om. De försvarade sig också med att de inte haft hästar i hage med enbart taggtråd som stängsel.

Men länsstyrelsen ville få ett vite utdömt och förvaltningsrätten i Jönköping gick på länsstyrelsen linje och dömde paret att betala 26 000 kronor i vite.

Paret gav sig dock inte utan överklagade beslutet. Nu upphäver kammarrätten domen. I sin dom konstaterar kammarrätten att det är brott mot viteslagen att utdöma solidariska viten.

Om vite föreläggs flera personer måste det, enligt viteslagens paragraf tre, fastställas ett särskilt belopp för var och en av de berörda. Därför undanröjs domen.