facebooktwittermail

Djurhållare får djurförbud

En hästägare i södra Sverige har under en lång rad år varit föremål för kontroll av sin djurhållning. Nu har hästägaren förbjudits ha djur.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Hästägaren har varit föremål för upprepade kontroller sedan 2006 av både hästhållningen och en besättning med bland annat hönor. Det har handlat om brister i byggnader som lågt i tak, spiltor som inte var godkända och ligghall som inte uppfyllt kraven och med skaderisker.

Hos till exempel hönsen saknades tillräckligt med reden och utgödslingen har varit eftersatt över lång tid.

Hästägaren har också saknat tillstånd enligt paragraf 16 i djurskyddslagen för att bedriva hästverksamhet. 2014 gjordes en ansökan om tillstånd och en ny kontroll gjordes. Där framkom att det hölls 16 hästar på fastigheten och att flera ponnyer hade långa hovar i behov av verkning. Även brister och skaderisker i ligghallar för hästarna men även hos fjäderfän noterades.

Ansökan avslogs och hästägare förelades att rätta till bristerna och förbjöds ägna sig åt hästverksamhet så länge tillstånd saknades.

Får djurförbud

2019 och 2020 gjordes nya kontroller och då noterades att bristerna gällande både hästar och fjäderfä kvarstod. Men också att flera nötkreatur, som hölls på gården, var smutsiga, renhållningen var eftersatt och djuren saknade rena och torra liggytor.

Nu har hästägaren belagts med djurförbud. Förbudet gäller alla djurslag och gäller tills vidare. Beslutet motiveras med att det varit allvarliga brister under en lång rad av år och att vården och tillsynen av djuren har försummats.

Hästägaren har själv förklarat förhållande med att denne har varit sjuk under en period och haft svårt att orka med djurhållningen.

LÄS MER: Hästföretagare förbjuds fortsätta verksamhet

LÄS ÄVEN: Misstänkt vanvård på djurhem för lantbruksdjur