facebooktwittermail d

Hästägare får hjälpa forskarna

Mugg, rasp och fotskabb orsakar stort lidande för drabbade hästar. Nu tar forskarna hästägare till hjälp för att förbättra behandlingarna.

Det är i en svensk-norsk studie som forskarna undersöker hästar med mugg och rasp. Det är hudlidande som kan drabba alla raser men hästar med mycket hovskägg drabbas oftare. Det är raser som nordsvensk brukshäst, ardenner, dölehäst, frieser, tinker, shire och clydesdale.

Fukt, småskador, bakterier och svamp är ofta bidragande. Men även parasitsjukdomen fotskabb kan vara en bakomliggande orsak. Den sistnämnda orsaken ger ofta mycket svår klåda.

För hästägare eller stallägare innebär framför allt fotskabb ett omfattande jobb och sanering för att försöka bli av med parasiten. Ofta provar man med att behandla alla hästar i ett stall samt sanera, bland annat genom att lägga utrustning i frysen för att döda parasiterna.

Bättre behandlingar

I projektet vill forskarna utveckla bättre metoder för diagnostik och behandling, som att använda DNA-spår från skabbkvalster. Bland annat undersöks hästar med hudlidanden genom att ta olika prover och göra analyser. Dessutom utvärderas en helt ny metod som innebär att spåra DNA från kvalstren, som orsakar fotskabb.

För just fotskabb finns i dag heller inga registrerade preparat i Norden. Det saknas också en vetenskaplig utvärdering av de behandlingar som används.

Kallblods- och arbetshästar som nordsvensk brukshäst och ardenner tillhör gruppen hästraser som ofta kan få problem med hudsjukdomar på benen och i karleder.
Kallblods- och arbetshästar som nordsvensk brukshäst och ardenner tillhör gruppen hästraser som ofta kan få problem med hudsjukdomar på benen och i karleder.

Forskarna tar också hästägare till hjälp för att klartlägga hur vanligt mugg och rasp är hos dölehäst och nordsvensk brukshäst i Sverige och Norge genom en enkät.

Projektet stöds av Föreningen Nordsvenska Hästen samt det norska Landslaget for Dølahest som har finansierat forskningsprojektet via Stiftelsen Hästforskning.

Forskningsstudien görs av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Norges Veterinärinstitut och pågår till och med 2019.

LÄS OCKSÅ: Polsk hö-hjälp till svenska hästar

LÄS OCKSÅ: Skånsk satsning på sällsynt hästras

Mugg, rasp och fotskabb

Mugg och rasp är en samlingsbenämning för inflammation av huden på de nedre delarna av benen på häst. När huden mellan kotleden och kronranden är drabbad, särskilt i karleden, kallas det mugg, medan rasp går upp på skenbenet. Huden kan bli svullen, röd och fjällande. Vätskande områden, intorkade skorpor, förtjockad hud, svallkött och hudsprickor förekommer. Det gör ont, och hästen kan bli halt och få lymfangit.

Vid fotskabb, Chorioptes-skabb, förekommer ofta att hästen stampar, skrubbar och biter sig på grund av den svåra klådan. Det blir lätt en ond cirkel.

Länk till SVA:s enkät för den som vill bidra.

Källa: sva.se