Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 25 juni 2019

  Veterinär får erinran av ansvarsnämnd

  Veterinären lät en stallanställd sköta vaccineringen av travtränarens hästar. Nu får veterinären en disciplinpåföljd.

   Vaccinationer på häst i Sverige får enligt regelverket göras av veterinär eller legitimerad djursjukskötare under överinseende av veterinär.
  Vaccinationer på häst i Sverige får enligt regelverket göras av veterinär eller legitimerad djursjukskötare under överinseende av veterinär. FOTO: Shutterstock/TT

  Ägarbolagen till sex travhästar anmälde veterinären, verksam i Mellansverige, till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård för att inte ha följt regelverket när det gäller vaccinationer och journalföring. Enligt anmälan skulle hästarna ha vaccinerats av en person som inte var behörig. Journalföringen ansågs också ha brister och saknade bland annat datum.

  Veterinären hävdade å sin sida att vaccinationerna i huvudsak hade skett under överinseende av veterinären. Det skulle bara ha varit i undantagsfall som den anställde själv utfört vaccinationer. Veterinären utgick från att personen haft den utbildning som krävdes.

  Nu har ägarna fått medhåll av Jordbruksverket, som yttrat sig i ärendet, och rätt i ansvarsnämnden då veterinären tilldelas en disciplinpåföljd i form av en erinran.

  Ansvarsnämnden konstaterar i sitt beslut att veterinären inte följt de föreskrifter som finns. Vaccinationer kan göras av annan men det ska då vara en legitimerad djursjukskötare och det ska ske under överinseende av veterinär.

  Nämnden konstaterar också att veterinärens journalföring inte håller måttet i förhållande till de krav som ställs. I journalerna saknades vid flera tillfällen bland annat uppgifter om hästarnas identitet, diagnos och vilken behandling hästarna fått och vem som utfört undersökning eller behandling.

  Enligt Jordbruksverkets yttrande kan avsaknaden av uppgifterna få konsekvenser för enskilda djur framåt då det är svårt att följa vilka behandlingar som gjorts och hur sjukdomar eller skador utvecklats.

  Relaterade artiklar

  Till toppen