Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 29 juni 2018

  "Utfasning av spiltor kan vara ett hot"

  I utredningen om en ny djurskyddslagen förslogs att möjligheten att stalla upp hästar i spiltor skulle tas bort. Nu vill regeringen att det ska utredas om en sådan lagändring kan hota näringen.

   Regeringen konstaterar att ett stopp för spiltor kan tvinga ridskolor eller andra hästföretag att lägga ner sin verksamhet och vill därför utreda konsekvenserna innan en lagändring. Obs! Ridskolan på bilden har inget med texten att göra.
  Regeringen konstaterar att ett stopp för spiltor kan tvinga ridskolor eller andra hästföretag att lägga ner sin verksamhet och vill därför utreda konsekvenserna innan en lagändring. Obs! Ridskolan på bilden har inget med texten att göra. FOTO: Mostphotos

  Regeringen sköt frågan om lösgående på framtiden när den nya djurskyddslagen lades fram för Lagrådet i våras. Frågan om lösdrift för alla djur har varit kontroversiell och har bland annat kritiserats av LRF.

  – Ambitionen är ju att djur ska hållas lösgående. Men utredningen har inte pekat på konsekvenserna, eller behov av övergångsbestämmelser och eventuella undantag. Därför måste vi titta mer på det här innan vi kan göra någon förändring, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till ATL då.

  Det är framför allt djurhållare med hästar, mjölkkor och köttdjur som berörs av förslaget och där det fortfarande finns djur som hålls uppbundna i ladugårdar eller spiltor.

  Kan hota näringen

  Regeringen konstaterar också i sitt beslut om en utredning att en snabb omställning till lösgående system, som boxar, ligghallar eller lösdrifter, skulle kunna hota näringen:

  ”En alltför snabb utfasning av spiltorna kan utgöra ett hot för vissa ridskolors och turridningsverksamheters konkurrenskraft samt tvinga företag och organisationer att dra ner på eller lägga ner sina verksamheter”, skriver regeringen.

  Regeringen menar att det i dag också saknas tillräcklig kunskap om konsekvenserna av att kräva att alla djur omgående ska kunna hållas lösa. Det handlar bland annat om hur många företag som har uppbundna djur, hur befintliga byggnationer ser ut och hur en omställning kan påverka både djurhållare, föreningsliv och idrottsutövare.

  Därför vill regeringen att Jordbruksverket nu ska utreda vad som händer om ett krav införs och hur behovet av övergångsbestämmelser ser ut men även om det ska finnas undantag från kravet.

  Snabbt och effektivt

  Regeringen slår också fast att det i utredningen ska bedömas vad som kan anses som en rimlig övergångstid för att hästhållare med befintliga stallar ska kunna ställa om till lösgående system.

  Jordbruksverket ska också se över möjligheterna att använda andra incitament än lagstiftning för att ställa om snabbt och effektivt. I det läget ska också ekonomiska och andra konsekvenser belysas.

  Företrädare för branschen, berörda organisationer, inklusive intresseorganisationer, och länsstyrelserna, ska också ge möjlighet att komma med synpunkter.

  Utredningen ska överlämnas till regeringen senast 1 juli 2019.

  LÄS OCKSÅ: Ny studie: Allt mer pengar i hästnäringen

  Hästar i spiltor

  Siffror från Jordbruksverkets rapport visar följande:

  5 procent av hästhållarna hade spiltor 2016.

  Av dessa fanns flest på ridskolor och turridningsföretag. Av dessa (450 företag) hade 35 procent hästar i spiltor i varierande omfattning.

  Källa: Regeringen, Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen