Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 11 juni 2011

  Undvik hästens klimatfällor

  Hästägare vill gärna hjälpa till att minska hästsektorns påverkan på klimatet. En ny rapport visar att foder och transporter är punkter att jobba med.

  Transport. Miljön tjänar på om du tar hem mycket foder på en gång med lastbil i stället för att köra många gånger med bil och släp.
  Bild 1/4Transport. Miljön tjänar på om du tar hem mycket foder på en gång med lastbil i stället för att köra många gånger med bil och släp.
  Seldon. Vårda grimmor, selar och sadlar. Det krävs energi för att tillverka nya.
  Bild 2/4Seldon. Vårda grimmor, selar och sadlar. Det krävs energi för att tillverka nya.
  Gödsel. Tänk hela vägen i mål med gödseln. Anpassa dig efter avsättningsmöjligheter i närheten.
  Bild 3/4Gödsel. Tänk hela vägen i mål med gödseln. Anpassa dig efter avsättningsmöjligheter i närheten.
  Träna hemma. Minska körningen genom att träna fler pass hemma.
  Bild 4/4Träna hemma. Minska körningen genom att träna fler pass hemma.

  Maria Berglund och Elisabeth Falkhaven på Hushållningssällskapet Halland har undersökt vilket klimatavtryck hästarna ger på sju olika gårdar i södra och västra Sverige. De blev varmt välkomnade.

  – Jag blev väldigt positivt överraskad över det goda mottagandet vi fick och det intresse de visade. Man ville veta mer och ställde gärna upp på det här, säger Maria Berglund.

  Förvånad

  Hon blev också förvånad över att ämnet är så lite undersökt, trots att det finns många hästar i Sverige. Även utomlands är hästarnas utsläpp av växthusgaser nästan outforskat.

  Rapportförfattarna har exempelvis bara hittat franska undersökningar om metanproduktion vid fodersmältningen. Nötkreatur är mycket mer undersökta.

  – Visst, korna släpper ut mycket mer metan per djur, men det är inte helt försumbart det hästarna producerar heller, säger Maria Berglund.

  Hästarna på de sju gårdarna lämnade mycket varierande klimatavtryck, mellan 1,4 och 5,3 ton koldioxidekvivalenter per häst och år.

  Foder och tävling

  De hästar som orsakade störst utsläpp av växthusgaser var de som transporterades mycket till exempelvis träning och tävling och de som behövde mycket foder.

  Fodret står generellt för två tredjedelar av hästhållning-ens totala klimatpåverkan genom bland annat produktion, transport av inköpt foder och lustgasavgång från marken.

  Stor skillnad

  Hur mycket en hästhållare kan förbättra är mycket individuellt, enligt Elisabeth Falkhaven.

  De som sällan åker någonstans och har hästen på naturbete har mindre att jobba med än den som köper mycket prylar eller tävlar ofta.

  – Det finns förslag på att anordna dressyrtävlingar via videolänk, men då går förstås mycket känsla förlorad, säger Elisabeth Falkhaven.

  Tips på hur du minskar utsläppen

  • Bränsleförbrukningen är hög för en personbil med hästsläp och det får plats få balar. Leverans av en större mängd med lastbil minskar utsläppen. Köp hem mycket foder per gång och se över lagringsutrymmen.
  • Det behöver finnas en hållbar avsättning för stallgödseln efter gården. Anpassa exempelvis strömedlet efter möjligheterna. Finns ett jordförbättringsföretag i närheten som kan ta emot gödseln om du ströar med torv så använd det.
  • Minska risken för lustgasavgång från marken genom att hålla torrt där hästarna äter och dricker. Situationer att undvika är gödsel i kombination med vattenmättad mark, som ger mycket växttillgänglig kväve och dålig syretillförsel.
  • Den som är rädd om sina seldon behöver inte köpa nytt lika ofta. Det krävs energi vid all nytillverkning och vid omhändertagandet efter att prylarna är förbrukade. Mindre slarv och mindre shopping är bättre för klimatet.
  • Se till att ha foderplatser där hästarna inte trampar i maten. Hästen mår dessutom bra om den får en lagom mängd foder och inte blir för fet.
  • Energieffektivisering är en synlig åtgärd som kan betala sig bra. Den märks direkt på räkningen för el och drivmedel. Minskad energianvändning ger minskning av växthusgasutsläppen.
  • Effektivisera logistiken. Det gäller speciellt transporter av foder och häst. Fundera på samåkning med närboende hästar till träning och tävling. Kanske går det att med bibehållet resultat träna fler pass på hemmaplan i stället för att köra till träningsanläggning.

  (Källa: Hästsektorns klimatpåverkan, rapport i projekt finansierat av Jordbruksverket)

  Relaterade artiklar

  Till toppen