Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 9 mars

  Studie: Lösdrift kan löna sig

  Att hålla hästar i lösdrift blir allt vanligare i Sverige. För den som investerar i mekanisering kan det vara en kostnadseffektiv modell, visar en ny studie.

   Stuteri Nådhammar föder upp lipizzanerhästar och svenska halvblod har en verksamhet med både lösdrift och stall.
  Stuteri Nådhammar föder upp lipizzanerhästar och svenska halvblod har en verksamhet med både lösdrift och stall. FOTO: Lotta Silfverbrand

  I en jämförande studie mellan lösdriftssystem och traditionell hästhållning har hippologstudenterna Anna Söderman och Therése Fransson bland annat undersökt hur de olika inhysningssystemen påverkar stallpersonalens tidsåtgång på ridskolor. Åtta ridskolor har ingått i studien, varav fyra med lösdrift och fyra med traditionell hästhållning.

  Resultatet visar till att personalen i de traditionella stallen lade ner nästan dubbelt så mycket arbetstid som personalen i lösdriftsstallen på dagliga sysslor, som att fodra, mocka, strö, sopa, släppa ut och ta in hästar samt att lägga på och ta av täcken. Knappt åtta minuter, jämfört med knappt fyra minuter per häst och dag.

  Den stora anledningen till att tidsåtgången var mindre i lösdriftsstallen var att personalen där använde sig av mekaniska hjälpmedel, som traktor, sopmaskin och balupprullare, vid ett eller flera av momenten mockning, sopning och grovfodring. I de traditionella stallen gjorde personalen det mesta manuellt.

  En annan anledning till tidsbesparingen var att vissa moment, som att sopa, strö, släppa ut och in samt täcka hästar nästan inte förekom alls i lösdriftsstallen.

  Läs mer: Hon tror på lösdrift: ”Hästarna mår bra av det”

  Närmare 240 000 kronor i skillnad

  För att ge en översiktlig bild av skillnaderna i personalkostnader i de olika hästhållningssystemen har författarna till studien räknat om arbetstiden till personalkostnader. Resultatet visar att genomsnittskostnaden för personal i de traditionella stallen var drygt 1 000 kronor per dag, vilket ger en årskostnad på knappt 380 000 kronor, jämfört med drygt 380 kronor per dag, eller knappt 140 000 per år, för lösdriftsstallen.

  Det innebär en genomsnittlig skillnad på närmare 240 000 kronor per år.

  Anna Södermans och Therése Franssons studie är en detaljstudie som genomförts inom ramen för en större SLU-studie: ”Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor”.

  Läs hela studien här.

  Relaterade artiklar

  Till toppen