Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 12 juli 2019

  Miljardkostnader för ombyggnad av stallar

  1,5 till 3 miljarder kronor. Så mycket beräknas det kosta för hästnäringen att bygga bort befintliga spiltor.

   Att bygga om alla stall så att hästarna går lösa i boxar (som på bilden) eller andra system i stället för att stå uppbundna i spiltor beräknas kosta mellan 1,5 och 3 miljarder kronor och ta 10–15 år.
  Att bygga om alla stall så att hästarna går lösa i boxar (som på bilden) eller andra system i stället för att stå uppbundna i spiltor beräknas kosta mellan 1,5 och 3 miljarder kronor och ta 10–15 år. FOTO: Shutterstock/TT

  Jordbruksverket fick tidigare regeringens uppdrag att utreda hur man ska kunna genomföra intentionen med nya djurskyddslagen, som säger att alla djur ska vara lösgående. Att gå över till system med lösgående djur anses vara viktigt ur djurskyddssynpunkt.

  Men det kostar att genomföra ett systembyte, som i sin tur skulle kunna innebära både färre arbetstillfällen och nedläggning av verksamheter och ridskolor. Det var synpunkter som också fördes fram från näringen i ett tidigt skede.

  Övergångstid på 10 till 15 år

  Nu har Jordbruksverket lämnat sin rapport om lösgående djur och utfasning från uppbindning. Utredarna slår fast att det handlar om stora kostnader för hästnäringen att bygga om från främst spiltor till boxar eller andra system. Många ridskolor och andra verksamheter som turridning har i dag spiltor som uppstallning.

  Enligt Jordbruksverkets utredning kan kostnaden för ombyggnationerna hamna mellan 1,5 och 3 miljarder kronor. I rapporten uppges att många aktörer angett 10-15 år som lämplig övergångstid.

  Så blir kostnaden per häst

  Enligt Svenska Ridsportförbundet har 60 ridskolor ställt om till lösgående system de senaste fem åren och ytterligare 29 ridskolor planerar att göra motsvarande förändring de kommande fem åren. Att bygga om kan kosta allt mellan 40 000 och 300 000 kronor per plats och häst.

  Från Ridsportförbundet anser man dock att 8 år är en rimlig övergångstid. Det skulle då spänna över två mandatperioder i kommunerna, där politikerna kan få tid att hantera frågan om ridskoleanläggningar som måste byggas om då drygt hälften av ridskolorna ägs helt eller delvis av kommuner.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen