Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 12 januari

  Utvecklar ny metod för bedöma maskangrepp

  I ett forskningsprojekt utvecklas nu en ny metod för att snabbt och enkelt ta reda på resistensstatus för läkemedel mot spolmask hos häst och kunna behandla därefter.

   Att inälvsparasiter som spolmask uppvisar resistens mot avmaskningsmedel är ett ökande problem hos hästar, och inte minst hos föl, både i Sverige och övriga världen.
  Att inälvsparasiter som spolmask uppvisar resistens mot avmaskningsmedel är ett ökande problem hos hästar, och inte minst hos föl, både i Sverige och övriga världen. FOTO: Staffan Tamm/SVA

  Infektion av spolmask är ett relativt vanligt problem hos föl och unghästar och kan bland annat påverka tillväxten och orsaka kolik men också dödsfall. Samtidigt finns ett problem med ökande läkemedelsresistens hos spolmask hos föl både i Sverige och resten av världen.

  Det finns i dag bara en metod att undersöka läkemedelsresistens hos spolmask. Det görs genom att räkna antalet ägg i träck före och efter avmaskning. Att samla in träck för provtagning är dock arbetskrävande för hästägaren.

  – Det är ganska mycket jobb om man har en gård med många föl som går ute i beteshagar eller på lösdrift. För den existerande metoden (FECRT) krävs två träckprover med 14 dagars mellanrum för varje individ, säger Frida Martin, doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU.

  Franskt samarbete

  Nu genomför Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i samarbete med det franska forskningsinstitutet INRA ett projekt där målet är att ta fram en ny metod för att snabbt och enkelt påvisa resistens hos spolmaskar.

  Den nya metoden som är under utveckling innebär att parasitäggen renas fram ur träcken och äggen får sedan utvecklas till larver. Dessa behandlas i laboratoriet med olika läkemedel och larvernas rörlighet mäts med ett laserinstrument. Larver som är känsliga för respektive läkemedel rör sig mindre, larver som är resistenta mot läkemedlet är lika rörliga som innan.

  Mindre arbete

  Genom att studera resultatet kan man sedan anpassa behandlingen mot spolmasken utifrån resistensstatus.

  För hästägaren innebär metoden också att det krävs mindre tid och arbete:

  – Den metod som är under utveckling bara kräver ett träckprov, som då kan tas när fölen samlas in för avmaskning, säger Frida Martin.

  Projektet finansieras med medel från SLU Framtidens djur, natur och hälsa.

  Tecken på spolmask

  Spolmasken, Parascaris equorum, är hästens största inälvsparasit och infektion på föl och unghästar är inte ovanligt i stuterimiljö. Spolmasken är vit, spolformad och blir vanligtvis 10-20 cm lång. Föl som infekterats med spolmask kan visa symptom som hosta, näsflöde, raggig päls, hängbuk och försämrad tillväxt. Stora angrepp av spolmask i tarmar kan ge kraftig kolik eller att tarmar spricker och resulterar i dödsfall.

  Källa: SVA

  Relaterade artiklar

  Till toppen