Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 12 november 2002

  Sex miljoner till hästprojekt

  Jordbruksverket stödjer sex nationella projekt för landsbygdsutveckling. Två rör hästsektorn: Lönsamt hästföretagande och Hästturism i Sverige. Båda projekten drivs av LRF.

  Landsbygden behöver fler ben att stå
  på. Därför stödjer Jordbruksverket utveckling
  av verksamheter som kompletterar traditionellt lantbruk. Målet
  är en levande landsbygd med fler lönsamma företag
  som hämtar sina inkomster från alternativa verksamheter.
  Här har hästen på kort tid seglat upp som en snabbt
  växande näringsgren.

   
  – Så väl hästturism som annan hästanknuten
  verksamhet utgör utan tvekan en växande bransch som
  kan ge lönsamhet åt landsbygdsföretagen, bli en
  ny inkomstkälla för lantbruken och skapa nya jobb, konstaterar
  Rune Backlund på Jordbruksverkets projektstödsenhet.

   
  Önskemål från branschen

  Jordbruksverket är med och delfinansierar projekten.
  Pengarna hämtas från det svenska miljö- och landsbygdsprogrammet.
  Totalt får de två hästprojekten 6,4 miljoner
  kronor, varav Jordbruksverket svarar för drygt 2,2 miljoner.
  Övriga finansiärer är bland annat statliga Turistdelegationen
  och LRF.

   
  Projektet hästturism i Sverige ligger redan
  i startgroparna och kan disponera drygt fem miljoner kronor fram
  till år 2004. Projektet bygger på branschens egna
  önskemål, som formulerades under konferensen Hästar
  & Turism på Strömsholm för ett år sedan.
  Då samlades 200 svenska hästturismföretagare.
  De önskade sig ökat samarbete, främst genom att
  bilda en branschorganisation och att utveckla gemensam marknadsföring,
  kvalitetskriterier och rådgivning. Detta kommer nu hästturismprojektet
  att jobba med.

   
  – Målet är att bygga upp ett nationellt
  nätverk för företagare inom hästturismsektorn
  och att erbjuda dem verktyg och metoder som gör att de kan
  få ut mer av verksamheten, säger Rune Backlund.

   
  Sverige- ett hästland

  Efterfrågan på semester till häst
  har gjort hästturism till en betydande verksamhet. Det är
  självklart en positiv utveckling, men för samtidigt
  med sig nya bekymmer.

   
  – Så fort marknaden växer, ökar
  risken att mindre seriösa företag kommer in i bilden.
  Många arrangörer tycker därför att det behövs
  gemensamma kvalitetskriterier. Den frågan ryms också
  inom projektet.

   
  Ett annat mål är att profilera Sverige
  som hästland. Här har konferensen i Östersund tidigare
  i höst, där representanter för myndigheter, hästföretag,
  LRF och en rad andra organisationer träffades, spelat en
  viktig roll som pådrivare.

   
  Foder behövs

  Det andra hästprojektet som beviljats stöd
  heter Lönsamt hästföretagande. Projektet får
  sammanlagt 1,1 miljon kronor, varav Jordbruksverket står
  för 682 000. Även här är målet att skapa
  fler lönsamma företag med hästanknytning, men inom
  andra sektorer än turism.

   
  – Att förse travhästar och andra tävlingshästar
  med foder, konvalescentvård med mera är en snabbt växande
  näring. Verksamheten omsätter mycket pengar. Här
  finns stora möjligheter till lönsamhet för lantbruksföretag,
  säger Rune Backlund.

   
  Projektet löper fram till 2004. Tanken är
  att hjälpa branschen till bättre ekonomi. Åtta
  affärskoncept ska utvecklas. De rör alltifrån
  träning, inackordering och foderproduktion till avel och
  uppfödning.

   
  Jobb för kvinnor

  Rune Backlund framhåller att hästprojekten
  även i stor utsträckning fungerar som stöd till
  kvinnor på landsbygden.

  – Inom båda hästprojekten ser vi en växande
  marknad. Här finns goda förutsättningar att etablera
  kombinationsföretag. I dag drivs många hästföretag
  av kvinnor, och vi ser gärna att projekten främjar sysselsättning
  för kvinnor på landsbygden.


  Relaterade artiklar

  Till toppen