Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 6 mars

  Nya gödselregler för hästar föreslås av utredning

  Övergödningen kan minskas med särskilda föreskrifter för hästägare och undantag från strandskyddet, föreslår utredning.

   Hästhållning bidrar också till övergödningen.
  Hästhållning bidrar också till övergödningen. FOTO: Lena Karlsson

  Hästar står för nästan 20 procent av stallgödseln från jordbruksdjur, men de flesta omfattas inte av jordbrukets regelverk kring hur gödsel ska hanteras. Då det ofta handlar om småskalig hästhållning passar verksamheterna inte heller in i det regelverket. I en utredning om hur övergödningen kan minska genom lokalt åtgärdsarbete föreslås att Jordbruksverket tar fram särskilda bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare. De bör omfatta saker som lagring och hantering av gödsel, placering, utformning och storlek på hagar, mockning av hagar och stängsel och skyddszoner mot vattendrag.

  Retroaktivt undantag

  Utredningen föreslår också att våtmarker och dammar som anlagts eller restaurerats för att minska övergödningen ska undantas från strandskyddet. Undantag kan ges i dag, men aldrig på förhand. Sådana våtmarker och dammar bör också ha dispens från reglerna kring biotopskydd, enligt utredningen. Införs undantagen bör de även gälla retroaktivt, för tidigare anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar.

  Nya mål

  Mer resultatkopplade ersättningar i landsbygdsprogrammet kan också ha en positiv effekt på övergödningen, enligt utredningen. För att driva på arbetet med att minska övergödningen, ett av de svenska miljökvalitetsmålen, föreslår utredningen att nya etappmål införs. Ett ska ta sikte på att andelen mineralgödsel i den totala gödselanvändningen ska minska, ett annat att arealen våtmarker ska öka. Utredningen har inte tittat på skattefrågor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen