Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 15 april 2018

  Samverkan ska ge Skåne fler hästjobb

  Nyligen lanserades en skånsk hästnäringsstrategi, ökad samverkan ska ge regionens företagande fler hästkrafter.

   Annethe Yng var mötesledare under evenemanget Skånsk hästnäringsdag.
  Bild 1/2 Annethe Yng var mötesledare under evenemanget Skånsk hästnäringsdag. FOTO: Privat
   Skåne är ett av landets hästtätaste regioner med 58 100 hästar.
  Bild 2/2 Skåne är ett av landets hästtätaste regioner med 58 100 hästar. FOTO: vikarus

  Hästen i Skåne (HiS) är en ideell förening som samlar aktörer inom den skånska hästnäringen. När HiS skulle arbeta fram en ny verksamhetsplan märkte föreningen ett behov av en regional strategi för att ta ett samlat grepp och driva utvecklingen framåt. 

  – När vi pratade med företagare och organisationer kom det fram att det behövdes en motor för att lyfta regionens utveckling ytterligare. Det pratas mycket om nya jobb på landsbygden och hästnäringen har en stor utvecklingspotential, säger Annethe Yng, verksamhetsledare på HiS.

  Sex prioriterade områden

  Därför har föreningen sammanställt Strategi för skånsk hästnäring 2018-2020, ett arbete som bland annat finansierats av Region Skåne. Dokumentet identifierar sex prioritetsområden som ska utvecklas. Första punkten är ökad samverkan, såväl inom hästnäringen som med andra näringar i regionen.

  – Hästnäringen är bred och omfattar allt från sporten till veterinärer, hovslagare och uppfödare. För att utvecklas behöver vi bli bättre på att samverka men också lära oss från andra branscher, säger Annethe Yng. 

  Samlar aktörer

  Ett exempel på ökad samverkan är det årliga evenemanget Skånsk hästnäringsdag som HiS arrangerat sedan två år tillbaka. Genom att samla aktörer från Skånes 33 kommuner är förhoppningen att skapa en mötesplats för hästbranschen i stil med Borgeby fältdagar. Ett annat prioritetsområde är att stärka Skånes roll som en viktig region för avel och uppfödning. Landskapets parasitfria betesmarker är en tänkbar konkurrensfördel enligt Annethe Yng.

  – Tävlingshästar som föds upp i flock på kuperade marker blir mer uthålliga. Genom att använda ny teknik skulle vi kunna utveckla ett certifieringssystem där köpare kan detaljstudera hästens rörelsemönster under tidiga år, säger hon.

  Jobb i näringen

  En av hästnäringens största utmaningar är att få fram kvalificerad arbetskraft.

  – Vi måste bli bättre på att berätta om möjligheterna som finns och att det handlar om bra jobb, inte hobbyverksamhet. Hästnäringen omsätter mycket pengar och har genomgått en professionalisering, välutbildad personal är efterfrågad, säger Annethe Yng.

  Hon hoppas även på ett ökat samarbete mellan hästföretagare och lantbrukare i framtiden, något som båda branscherna skulle vinna på.  

  – Vi måste skapa mötesplatser. Det går inte att driva ett hästföretag utan att ha koll på hösilageskördar eller mark- och gödselhantering. Foderbristen uppåt landet visar också på vikten av en bra dialog med lantbruket, säger Annethe Yng.

  LÄS OCKSÅ: Nya hästjobbet lockade mångaATL TV: Stjärntravaren på nya ”jobbet”

  Hästregion Skåne

  Skåne är en av landets hästtätaste regioner med 58 100 hästar, 600 aktiva uppfödare och 117 klubbar och föreningar. Skånsk hästnäring ger upphov till en samhällsekonomisk omsättning på 3,8 miljarder kronor per år och 1800 avlönade heltidsarbeten.  

  Källa: HiS

  Prioritering I Hästregion Skåne

  Följande prioritetsområden lyfts fram i hästnäringsstrategin:

  1. Öka samverkan inom hästnäringen och med andra näringar samt det omgivande samhället.

  2. Positionera Skåne som en region för avel och uppfödning i framkant.

  3. Positionera Skånes hästnäring genom ett attraktivt utbud av tävlings- tränings- och utbildningsmöjligheter.

  4. Verka för att Skåne utvecklas till en attraktiv region för hästturism.

  5. Förmedla kunskap om hästens betydelse för människans ro, hälsa och läkande.

  6. Initiera innovationsmiljöer och utveckla näringens entreprenörskap. 

  Relaterade artiklar

  Till toppen