Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 20 december 2017

  Metadon effektivt även till häst

  En ny studie har undersökt hästars reaktion på smärtlindring med metadon. Man fastslår bland annat att substansen ger god effekt utan allvarliga biverkningar.

   Arkivbild. Metadon är ett narkotikum, och kan användas vid allvarliga smärttillstånd som kolik. Det är belagt med särskilda villkor och får bara hanteras av läkemedelsutbildad personal.
  Arkivbild. Metadon är ett narkotikum, och kan användas vid allvarliga smärttillstånd som kolik. Det är belagt med särskilda villkor och får bara hanteras av läkemedelsutbildad personal. FOTO: Mostphotos

  Substansen används redan idag i begränsad omfattning, men det har saknats forskning om dosering, samt hur det morfinliknande medlet påverkar och eventuella biverkningar

  I en ny studie från SLU har man jämfört påverkan på friska i förhållande till smärtpåverkade djur. Man testade även dosering, kombinationer med andra läkemedel och hur länge effekten kvarstod.

  – Vi vet att metadon ger bra smärtlindring och att det är ett relativt billigt läkemedel. Metadon används idag på vissa kliniker som premedicinering där doseringen oftast byggs på praxis. Det behövs mer information om metadons bieffekter och rekommenderade doser och dosintervall, säger Lena Olsén i ett pressmeddelande.

  Lindrad läker bättre

  Forskargruppen har gjort studien i syftet att öka kunskapen om smärtlindring av hästar.

  – En vanlig uppfattning är att om man smärtlindrar en skadad kroppsdel, kommer hästen att överbelasta den och orsaka ytterligare skada. Men vi vet också att ju mer ont en häst har desto mer sätter det igång processer som förlänger tillfrisknandet. Med bra smärtlindring blir djuret mindre stressat, får bättre möjligheter att läka och kommer bättre igång med att dricka och äta efter en operation. Det berättar Lena Olsén som tillsammans med sin forskargrupp ville öka kunskaperna om användningen av metadon för smärtbehandling av hästar, säger Lena Olsén i pressmeddelandet.

  En anledning till att metadon inte används i någon större utsträckning, är att många är rädda för biverkningar. Studien visar dock att rädslan till stor del är ogrundad.

  – Vi såg inga allvarliga biverkningar. Vi har visat att när man håller sig till den dos som ger smärtlindring och inte ökar doseringen, så finns ingen risk för försämrad andning. Man ska förmodligen vara uppe i en ganska hög dos innan behandlingen påverkar andningen. Det vi däremot såg var att andningsfrekvensen gick ner vid kombinationsbehandling med acepromazin eller detomidin. Vi såg heller ingen indikation på att ett hjärtstopp skulle hända, säger hon.

  Blev livliga

  Inom studien har man även tittat på hästens beteendemässiga reaktioner i samband med behandlingen. Hästar i studien som bara fick metadon, visade sig bli mer livliga, men när de fick kombinationsbehandlingen försvann reaktionen.

  Läkemedlet kräver stor försiktighet vid hantering. Om injektionsvätskan kommer i kontakt med huden, eller vid en oavsiktlig självinjektion, kan medlet ge nedsatt andning. Metadon ska under inga omständigheter hanteras av gravida, då det kan orsaka fosterdöd.

  Förutom skaderisken, är narkotiska preparat stöldbegärliga och kan medföra ökad risk för inbrott och hot. De betecknas dock som villkorade läkemedel, och får bara skrivas ut för hantering till personer med särskild läkemedelsutbildning.

  LÄS OCKSÅ: Anmäld inspektör måste avveckla LÄS OCKSÅ: Dags för medier att sluta fnissa åt lantbrukspolitikLÄS OCKSÅ: Nästa steg mot smartare lantbrukPREMIUM: Grisbonden fick med sig möbeljättePREMIUM: Tipsen som får däcken att klara trycketPREMIUM: Svensk fiberhysteri: ”Det blir vilda västern”

  Användning av villkorade läkemedel

  1 § Villkorad läkemedelsanvändning får bara ske efter sjukdomsutredning på plats och om veterinären bedömer att det är lämpligt.

  2 § Läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning får bara förskrivas för att användas av person som har genomgått kurs i läkemedelsanvändning för de djurslag som behandlingen avser.

  Kurs i läkemedelsanvändning ska ge ändamålsenliga kunskaper och anordnas enligt en av Jordbruksverket godkänd kursplan.

  Relaterade artiklar

  Till toppen