Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 30 juli

  Utredning om hästgödsel skapar starka reaktioner

  Den statliga utredning som föreslår åtgärder för hästhållares gödselhantering kritiseras hårt av hästvärlden. Protesterna har resulterat i en namninsamling med 16 000 underskrifter på tre dygn.

  – Alla stora hästverksamheter skulle kunna bli tvungna att stänga ner, säger Ullrica Landmér som startat insamlingen.

   Ullrica Landmér startade namninsamlingen som blivit mycket större än vad hon kunde föreställa sig.
  Ullrica Landmér startade namninsamlingen som blivit mycket större än vad hon kunde föreställa sig. FOTO: Privat/Istock

  Som ATL tidigare rapporterat föreslår en statlig utredning att övergödningen kan minskas med särskilda föreskrifter för hästägare.

  Det som utredningen övergripande redogör för, är vikten av att samla upp och hantera gödsel på ett säkert sätt, att miljön tar skada när många hästar hålls på en liten yta samt att hästar inte bör vistas intill diken och vattendrag.

  Väcker oro

  Då det ofta handlar om småskalig hästhållning passar verksamheterna inte in i jordbrukets regelverk kring gödselhantering. Därför föreslår utredningen att Jordbruksverket ska ta fram särskilda bestämmelser om miljöhänsyn för just hästhållare. Slutsatserna i utredningen har väckt oro i hästnäringen.

  16 000 namnunderskrifter

  I olika hästforum kan man läsa om hästhållare som sluter upp och protesterar mot de åtgärder som föreslås i utredningen.

  Det har även startats en namninsamling som på bara tre dygn fått drygt 16 000 underskrifter. Personen bakom insamlingen heter Ullrica Landmér. Hon har arbetat med hästar sedan 1998 och driver ett större inackorderingsstall utanför Alingsås.

  – Det är kul, jag har aldrig gjort något liknande och trodde inte att det skulle bli så stort som det blev. Målet är på 20 000 men ju fler desto bättre, säger hon.

  Utredningen är på över 300 sidor och hästhållningen berör endast en liten del. Ullrica Landmér menar att informationen inte är komplett och att det finns utrymme att tolka förslagen på många olika sätt.

  – Det är mycket som är oklart och det skapar en hel del förvirring.

  Hon önskar få kontakt med LRF, länsstyrelsen och SLU de närmaste dagarna.

  – Vi måste ha mer tydliga svar på vad det egentligen är som gäller så vi slipper alla spekulationer som finns just nu.

  Hästhagar i tio år

  En möjlig åtgärd för att minska övergödningen i utredningen lyder ”mark bör inte användas som hästhage i mer än tio år”. Det är den största diskussionsfrågan just nu och skapar en rad frågetecken.

  – Vad händer efter tio år? Ska den stå i ett år eller ska den växa igen helt? Måste jag sälja min gård? Men då kan jag inte sälja till någon som har hästar och jag kan inte heller köpa en gård där det gått hästar? Det är inte praktiskt möjligt, säger Ullrica Landmér.

  Vad skulle det kunna få för konsekvenser för hästhållare?

  – Alla stora hästverksamheter skulle kunna bli tvungna att stänga ner. Ridskolor, inackorderingsstall, avelsstall, ja alla anläggningar som samlar mycket hästar och hästfolk.

  Kan du förstå varför man lägger fram dessa åtgärder?

  – Självklart ska vi värna om miljön, men utredningen har endast gjorts ur miljösynpunkt och handlar inte om hästarnas välmående. Det finns redan mycket regler kring gödselhantering där miljökontoret gör kontroller. Då tycker jag att reglerna kan skärpas i avseende till övergödning där i stället. De som har dålig hästhållning i dag borde givetvis få påbackning, prio ett är alltid att hästarna ska må bra.

  Ska skicka remiss

  Något som skapat förvirring är när utredningen framställts som lagförslag – vilket det inte ännu är.

  LRF Häst kommer att besvara den remiss som sänts ut och menar att kommunernas tillsyn är tillräcklig.

  För Ullrica Landmér är det informationshämtande som gäller just nu för att senare skicka in en egen remiss med alla namnunderskrifter innan den 31 augusti.

  – Jag vet inte om det kommer gå att stoppa i och med att det är en så stor utredning. Hästdelen är en väldigt liten del i utredningen men hästsporten är väldigt stor och viktig för många.

  Några åtgärder som utredningen föreslår:

  Observera att detta inte är ett lagförslag. Förslagen ingår i en bilaga till slutrapporten.

  Gödselhantering:

  Så mycket som möjligt av hästgödseln bör samlas in och hagar bör mockas regelbundet. Extra täta mockningsinsatser krävs där:

  • Många hästar hålls på liten yta

  • I närhet till diken eller vattendrag eller annat ytvatten

  • Där hästarna huvudsakligen gödslar

  • Under våren och höstens regniga perioder

  • Innan avsmältning/regn riskerar att transportera bort näringen på tjälad mark

  Gödsellagringsutrymmen:

  • Lagringsutrymmen ska vara utformade så att avrinning och/eller läckage till omgivningen inte sker

  • Om regnvatten riskerar att översvämma lagringsplatsen måste regnvattnet samlas upp eller behövs tak

  • Lagringsutrymmets storlek ska vara anpassat så det inte riskerar att bli överfullt

  • Det är olämpligt att placera stukor nära diken, vattendrag eller vid annat ytvatten

  Hagar:

  • Den hästtäthet som en hage tål beror i hög grad på platsspecifika förutsättningar såsom markförhållanden, dränering och nyttjandegrad

  • Mark bör inte användas som hästhage i mer än tio år

  • Hästtätheten i hagar bör inte överstiga 2-3 hästar per hektar

  • Hagar ska ha minst 80 procent intakt växttäcke

  • 10 procent kan ha ett förtunnat växttäcke

  • Inte mer än 10 procent bör vara söndertrampat

  Avstängsling mot ytvatten:

  • Hagar bör inte placeras i direkt anslutning till vattendrag eller annat ytvatten

  • Näringsförlust från hästar som hålls i hagar kan minskas om vegetationsbeklädda skyddszoner anläggs

  • Vattendrag som finns inom eller går igenom hagar stängslas av

  • Utsatta områden behöver dräneras, stabiliseras och förses med ett skyddande ytskikt

  • Utfodringsplatsernas placering kan behöva roteras regelbundet

  Några nya lagar för hästhållare är inte föreslagna som det ser ut just nu, men utredningen fastslår att det behövs nya bestämmelser gällande hästnäringens miljöpåverkan.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen