Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 10 september

  Få hästar obduceras efter misstänkta brott

  På SVA obduceras hästar och andra djur som misstänks ha utsatts för brott. Men inte i något av fallen där hästar tros ha knivskurits i Halland har djuren obducerats.

   I Halland har åtta hästar som gått i hagar blivit skadade vid sex olika tillfällen sedan januari i år. Hur det ser ut i landet i övrigt är det ingen som vet (arkivbild).
  I Halland har åtta hästar som gått i hagar blivit skadade vid sex olika tillfällen sedan januari i år. Hur det ser ut i landet i övrigt är det ingen som vet (arkivbild). FOTO: Ellinor Eke-Göransson

  Varje år rapporteras det in skador på hästar, många gånger finns misstankar från ägarna om att brott ligger bakom skadorna. Men det saknas helt en nationell helhetsbild och polismyndigheten skickar bara in ett fåtal kroppar för obduktion till SVA.

  I Halland har åtta hästar som gått i hagar blivit skadade vid sex olika tillfällen sedan januari i år. Trots att polisen i Varberg har prioriterat två händelserna i Valinge, där tre hästar har avlivats till följd av skadorna de har fått, har ingen av hästarna obducerats.

  – I år har vi inte fått in en enda häst med skador som uppstått i hagen där brott misstänks vad jag vet, säger Karin Olofsson-Sannö, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och fortsätter:

  – Jag blir lite ledsen när jag hör att alla poliser som utreder dessa fall kanske inte vet att de kan ta hjälp av oss för att obducera hästar.

  Inte prioriterat

  Det saknas också en samordning av statistik och kunskap mellan samtliga myndigheter som jobbar med dessa fall.

  – Vi vet att det förekommer fall med hästar som medvetet skadas med olika föremål. Det förekommer här hemma i Sverige, i Europa och ute i världen, säger Karin Olofsson-Sannö.

  Som veterinär och patolog arbetar hon med forensisk veterinärmedicin och obducerar hästar och andra djur som misstänkts ha utsatts för brott.

  – Enstaka fall med skadade hästar i hagar har inte högsta prioritet hos polisen. Vi har inte heller det uppdraget som myndighet att sätta samman statistik, säger hon.

   Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär SVA.
  Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär SVA. FOTO: SVA

  Varför är det bra att obducera en häst som kan ha utsatts för ett brott?

  – Vid obduktion kan skadorna beskrivas på ett utförligt och djuplodande sätt som går att använda vid en rättegång. Vi försöker avgöra vad det är för föremål som har gett upphov till skadan, eller om skadan har uppstått efter att en häst dött till exempel om andra djur har varit på kroppen. Om vi kommer fram till att skadan har skett av en naturlig orsak så kan hästägaren få ett avslut och slipper oroa sig för vad som har hänt hästen, säger Karin Olofsson-Sannö.

  Stor oro

  Även om det saknas statistik över antal misstänkta fall där hästar kan ha utsatts för brott, går det inte att säga om attackerna är lika vanligt förekommande som oron bland hästägarna är stor.

  – Det kan vi inte säga eftersom vi inte får in alla hästar för obduktion och därmed inte kan avgöra vilka som har skadats av en naturlig orsak och vilka som har skadats av en gärningsman, säger Kain Olofsson-Sannö.

  Covid-19 kom i vägen

  Att det finns ett kunskapsglapp mellan olika myndigheter finns det en stor medvetenhet om på SVA.

  – Vi har ibland dålig kommunikation mellan myndigheterna inom det här området. Vi ser ett behov av att sprida kunskap och vi hade planerat in nätverksträffar med berörda myndigheter däribland polismyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelserna, men tyvärr kom covid-19 i vägen, säger Kain Olofsson-Sannö.

  Nätverksträffarna kommer att genomföras när det blir möjligt att ordna fysiska träffar på ett säkert sätt.

  Läs också: Brutala lemlästningar av hästar i Frankrike

  Relaterade artiklar

  Till toppen