Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 27 maj

  ”Positivt för hela hästnäringen”

  ”Det är en välkommen dom. Det finns ingen anledning att inte låta de båda lagstiftningarnas tillämpning följas åt”, säger Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult.

   LRF har tillsammans med LRF Konsult under lång tid jobbat med frågan att byggnader för häst ska omfattas av bygglovsfrihet precis som andra ekonomibyggnader på jordbruksfastighet utanför planlagt område.
  LRF har tillsammans med LRF Konsult under lång tid jobbat med frågan att byggnader för häst ska omfattas av bygglovsfrihet precis som andra ekonomibyggnader på jordbruksfastighet utanför planlagt område. FOTO: Mostphotos

  LRF har tillsammans med LRF Konsult under lång tid jobbat med frågan att byggnader för häst ska omfattas av bygglovsfrihet precis som andra ekonomibyggnader på jordbruksfastighet utanför planlagt område.

  Fallet med travtränaren Robert Berghs hagar inom strandskyddat område blev ett första steg. Man har sedan fortsatt att driva att samma jordbruksundantag skulle gälla även för bygglov.

  Domen är positiv för hela hästnäringen menar Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult.

  – Domen öppnar spelplanen för häst som jordbruk. Innan domen meddelades har ridhus och stall främst beviljats bygglovsundantag om hästverksamheten på gården bedömts som osjälvständig eller liten i förhållande till ”riktigt jordbruk”. Nu är det klart att hästverksamhet i sig kan utgöra jordbruk.

   "En positiv dom för hela hästnäringen", menar juristen Lisa Kylenfelt.
  "En positiv dom för hela hästnäringen", menar juristen Lisa Kylenfelt. FOTO: LRF Konsult

  Gäller alla gårdar

  En tydlig koppling till hästhållning som bete eller foderproduktion ska finnas. Domen gäller alla jordbruksfastigheter men, som för jordbruk i övrigt, krävs att det har en viss omfattning

  – Domstolen har i något fall bedömt att en jordbrukare med areal på 3 hektar haft för liten mark för att kunna använda jordbruksundantaget, vilket kan tyda på att för små arealer faller bort, säger Lisa Kylenfelt.

  Domen har vunnit laga kraft och kan läsas på Mark- och miljööverdomstolens hemsida. Där finns också de vägledande uttalanden som domstolen gjorde och som nu ligger till grund för den nya tolkningen.

  Mannen som drev det aktuella ärendet förlorade dock.

  – Han kunde inte omfattas av undantaget eftersom han vid tidpunkten för byggnationen bland annat inte hade redogjort för bete eller foderproduktion på marken och dessutom hade han lite liten areal,tyckte domstolen.

  Hur bör en lantbrukare, som är mitt i en process kring bygglov eller på väg att söka bygglov för exempelvis ett ridhus, agera nu?

  – Man bör ta kontakt med sin kommun och berättat om rättsfallet, argumentera för varför byggnaden behövs för beteshållning eller foderproduktion, och begär att de i första hand prövar om jordbruksundantag beviljas för byggnationen. Ta kontakt med LRF Häst för råd om det handlar om mer specifika frågor kring tillämpningen för vi är måna om att täven kommande rättsfall på området ska vara fördelaktiga för hästägare.

  Boverket ska nu uppdatera vägledningen för tillämpningen av plan- och bygglagens undantag.

  Relaterade artiklar

  Till toppen