Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 31 oktober 2019

  Frias från misstanke om djurplågeri

  Hästtandteknikern friades från djurplågeri av tingsrätten. Nu friar även hovrätten.

   Även hovrätten friar hästtandteknikern, utbildad i USA, från anklagelserna om djurplågeri.
  Även hovrätten friar hästtandteknikern, utbildad i USA, från anklagelserna om djurplågeri. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

  En tandtekniker stod åtalad för djurplågeri efter en behandling på fem hästar. Fallet togs upp av tingsrätten som friade tandteknikern. Domen överklagades till hovrätten som nu också väljer att fria tandteknikern.

  Åklagaren hävdade att hästtandteknikern skulle dömas för djurplågeri för att ha varit hårdhänt och orsakat tandskador på de fem hästar som behandlades. En polisanmälan gjordes efter att veterinär undersökt hästarna då de slutat äta och dricka efter behandlingen. En häst hade också drabbats av kolik.

  I såväl domen från tingsrätten som i hovrättens dom talas om att det finns flera metoder, där åsikterna går isär om vad som är korrekt när det gäller behandling och slipning av hästtänder. De framkom också under förhandlingen i hovrätten där flera expertvittnen för båda sidor hördes.

  Företrädde olika metoder

  Ett av de sakkunniga vittnena, Ove Wattle, veterinär och docent vid SLU, menade bland annat att hästtandteknikern använt en för hård metod och att det tydligt gick att se att hästarnas tänder blivit kraftigt nedslipade.

  Tyska veterinären Souel Malehs bedömning var att hästtandteknikern använt en korrekt teknik där bland annat tandytorna slipas släta. Han gjorde bedömningen att det till och med hade raspat för lite utifrån de bilder han sett på hästarna som hade behandlats. Han menade att det också framgick av fotografierna att varje pulpa var täckt av sekundärdentin och att pulporna var skyddade, vilket skulle visa att hästarna inte utsatts för smärta.

  Inte otillåtet

  Hovrätten liksom tingsrätten valde att fria hästtandteknikern från anklagelserna om djurplågeri. Rätten ansåg inte att åklagaren kunnat visa att hästarna utsatts för lidande.

  Hovrätten konstaterar att det är relativt vanligt att det i vetenskapen finns olika åsikter om hur behandlingar ska utföras. Rätten skriver bland annat att det faktum att en behandlingsmetod lärs ut och tillämpas i andra länder inte är någon garanti för att den skulle vara accepterad eller tillåten i Sverige. Men inget hade framkommit som visat att den använda metoden inte var tillåten.

  Inte utom rimligt tvivel

  Hovrätten säger också att den inte ser någon anledning att ifrågasätta de hörda personernas kompetens.

  ”Det finns inget stöd för att påstå att de presenterat en uppfattning som är felaktig eller att deras bedömning ska värderas lägre än det som åklagarens vittnen förmedlat”, skriver hovrätten.

  Mot bakgrund av det som framkommit i målet menar hovrätten att det inte är ställt utom rimligt tvivel att hästtandteknikern orsakat hästarna skador. Utifrån den bevisning som förts fram anses heller inte att hästarna orsakats otillbörligt lidande.

  Relaterade artiklar

  Till toppen