Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 11 juli

  Risk för överreglering vid nya regler för hästgödsel

  Hästhållarnas miljöansvar behöver öka för att minska övergödningen, anser en statlig utredning. Men Jordbruksverket tycker att hästnäringen riskerar att överregleras och föreslår därför att frågan ska utredas ytterligare.

   Hästhållningen riskerar hårdare regler för miljötillsyn, till exempel kring gödseln, än andra områden. Det kan få konsekvenser för näringen, anser Jordbruksverket.
  Hästhållningen riskerar hårdare regler för miljötillsyn, till exempel kring gödseln, än andra områden. Det kan få konsekvenser för näringen, anser Jordbruksverket. FOTO: Lena Karlsson

  I utredningen föreslås bland annat att Jordbruksverket ska ta fram särskilda bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare.

  Slutsatserna i utredningen har väckt oro i hästnäringen. Det har bland annat handlat om hur hagar ska se ut och var de ska placeras, hur ofta de måste mockas och om det behövs skyddszoner mot vattendrag.

  I utredningen talas också om att möjliga åtgärder skulle kunna vara att begränsa hur många hästar som får hållas per hektar, hur länge en hage får användas för häst eller mått på hur upptrampade hagar får bli.

  Syftet är att minska näringsläckage från hästgödsel.

  Vill se fördjupad utredning

  I sitt remissvar pekar Jordbruksverket på att det finns en risk för att hästnäringen tvingas till hårdare miljöhänsyn och att det kan få konsekvenser för näringen. Därför vill Jordbruksverket se en fördjupad utredning kring hästhållningen:

  ”En ytterligare genomgång av möjliga åtgärder behöver göras. Åtgärdernas förväntade kostnader, effekter och deras tillämpbarhet behöver belysas”, heter det i remissvaret.

   I utredningen förslås reglering av hur många hästar som får gå på en yta och hur länge den får användas till häst. Det har bland annat skapat oro hos hästhållare med begränsad tillgång till hag- och betesmark, till exempel ridskolor eller små hästgårdar.
  I utredningen förslås reglering av hur många hästar som får gå på en yta och hur länge den får användas till häst. Det har bland annat skapat oro hos hästhållare med begränsad tillgång till hag- och betesmark, till exempel ridskolor eller små hästgårdar. FOTO: Lena Karlsson

  Jordbruksverket skriver också att andra typer av styrmedel än föreskrifter kan vara mer lämpliga för vissa åtgärder och att även detta behöver utredas mer.

  – En del av de saker som lyfts fram i utredningen finns inte reglerat för andra djurslag, trots att problemen med till exempel upptrampade hagar finns även där. Frågan är om hästar i sig är ett problem eller om man måste se det som att djurhållningen som sådan är det. Det är i så fall mer logiskt att formulera regler för betande djur, säger Johannes Eskilsson, växtnäringshandläggare som har medverkat i Jordbruksverkets yttrande.

  Otydliga krav

  Johannes Eskilsson menar att det också är svårt att hitta stöd för att hästhållningen i sig är en stor källa till näringsläckage. Det är också skillnad på om en hästhållare har jordbruk och kanske även andra djur, eller enbart håller hästar utan att bedriva jordbruk. För den utan jordbruk faller hästhållningen under miljöbalkens allmänna hänsynsregler och då är det kommunerna som är tillsynsmyndighet.

   I utredningen talas bland annat om att reglera storlek på hagar, antal hästar i hagar och hur länge över tid mark ska få användas till hästhagar.
  I utredningen talas bland annat om att reglera storlek på hagar, antal hästar i hagar och hur länge över tid mark ska få användas till hästhagar. FOTO: Lena Karlsson

  Hur reglerna ska tolkas vid en tillsyn är inte glasklara:

  – Min bild är att det ser väldigt olika ut hur man arbetar i olika kommuner med den här frågan. Lagkravet för icke-jordbruk blir tyvärr ganska otydligt om vad som gäller, säger Johannes Eskilsson.

  Jordbruksverket anser också i remissvaret att frågan behöver utredas ytterligare innan ett eventuellt uppdrag ges om att ta fram ett underlag om miljöhänsyn för hästhållningen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen