Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 13 juni

  Ny analysmetod avslöjade virus

  Först på senare år har man med analyser kunnat påvisa det smittsamma ekvint coronavirus hos häst.

   Gittan Gröndahl, tf statsveterinär vid SVA, har varit med och tagit fram en ny analysmetod för ekvint coronavirus.
  Gittan Gröndahl, tf statsveterinär vid SVA, har varit med och tagit fram en ny analysmetod för ekvint coronavirus. FOTO: Carin Wrange/SVA

  Coronavirus finns hos de flesta djurslag och orsakar till exempel diarréer. Men först vintern 2017-2018 identifierade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för första gången ekvint coronavirus på häst.

  Sjukdomen ger symtom som kan förväxlas med salmonella.

  Viruset hittades på tre olika hästgårdar där hästarna visade symtom som feber och kolik. De drabbade hästarna visade återkommande febertoppar, aptitlöshet och nedsatt allmäntillstånd.

  Nya fall i år

  Under första kvartalet i år har fyra indexfall av sjukdomen konstaterats. Efter det har bland annat ett nytt fall inträffat vid Åmåls ridklubb. Fallet konstaterades efter analys av träck från en häst.

  Nu vill SVA lära mer om sjukdomen och hur den sprids.

  – Jag tänker skriva en vetenskaplig artikel om fall av coronavirus hos hästar i Sverige, säger tf statsveterinär Gittan Gröndahl.

  Det var Gittan Gröndahl som med hjälp av kollegan Mats Isaksson på SVA kunde ta fram en ny analysmetod för ekvint coronavirus. Arbetet gjordes i samarbete med en irländsk expert på virus. Tillsammans kunde de påvisa viruset i hästträck men man använde också blodprov i analysen.

  Samlar fakta

  Drabbade hästägare ombedes att fylla i en enkel enkät. På så vis samlas fakta kring sjukdomen in. Extra värdefullt är det att få in uppgifter även från de hästar som inte blev sjuka.

  – Genom att samla in uppgifter om friska och sjuka hästar på drabbade gårdar kan vi lära oss mer om sjukdomen och vilken typ av hästar som blir sjuka eller inte, och hur symtombilden kan se ut.

  Uppgifterna från enkäten ska sammanställas anonymt och analyseras för att ingå i den vetenskapliga artikeln.

  Ekvint coronavirus

  Coronavirus är en smitta hos hästar som kan orsaka lite ospecifika symtom som feber, ibland upp till 41 grader, nedsatt aptit och i vissa fall kolik. Ofta blir flera hästar sjuka i samma besättning. Inkubationstiden betecknas av SVA som kort; 48-72 timmar.

  Infektionen läker vanligtvis ut av sig själv.

  Diagnosen ställs via träckprov. Sjukdomen är vanligast under vintersäsongen. Analysen är ännu inte så känd så det är svårt att bedöma hur vanligt förekommande smittan är i Sverige.

  I dagsläget är det oklart hur länge en häst kan bära på smittan, tidigare resultat har visat att hästar kan bära på virus i åtminstone 3-25 dagar. Viruset smittar fekalt-oralt, det vill säga från avföring via mun.

  Läs mer om viruset på sva.se

  Även om sjukdomen inte är anmälningspliktig betecknas den som mycket smittsam. SVA rekommenderar att anläggningar med ekvint coronavirus isoleras i fyra veckor, ibland mer.

  Relaterade artiklar

  Till toppen