Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 14 juli 2019

  Rätt installationer viktigt vid åskväder

  Ta in hästarna eller låta dem gå kvar ute om det börjar åska? Svaret är inte enkelt och innan man tar in dem är det bra att fundera över hur åsksäkert stallet är.

   Vad är bäst för hästar när det åskar, stå på stall eller var kvar ute i hagen? Mycket beror på hur åskskyddet i stallet ser ut och den omgivande terrängen.
  Bild 1/3 Vad är bäst för hästar när det åskar, stå på stall eller var kvar ute i hagen? Mycket beror på hur åskskyddet i stallet ser ut och den omgivande terrängen. FOTO: Shutterstock/TT
   Joakim Jonsson, el-expert på Brandskyddsföreningen.
  Bild 2/3 Joakim Jonsson, el-expert på Brandskyddsföreningen. FOTO: Brandskyddsföreningen
   I en miljö som ett stall med strö, hö, halm och mycket damm får en brand snabbt fäste om oturen är framme till exempel vid ett åsknedslag.
  Bild 3/3 I en miljö som ett stall med strö, hö, halm och mycket damm får en brand snabbt fäste om oturen är framme till exempel vid ett åsknedslag. FOTO: Shutterstock/TT

  Det är inte särskilt ofta som blixten slår ner direkt i en byggnad. Den vanligaste orsaken är att åsköverspänningar kommer in i byggnaden via el- och teleledningar eller via vattenledningar av metall och andra ledande delar, i eller ovan mark.

  – Bränder uppstår i äldre byggnader eftersom elinstallationerna ofta är gamla och byggnaderna är av trä. Vid åska kan en felaktigt placerad elstängselapparat utgöra en stor brandrisk. Därför ska sådana placeras utvändigt på en stenvägg, i ett plåtskåp, på en obrännbar skiva eller på en fristående stolpe, säger Joakim Jonsson, el-expert på Brandskyddsföreningen.

  Utformning och placering avgör

  Man behöver alltså göra en avvägning mellan hur hagen ser ut och hur stallet är utformat och beläget för att veta var hästarna är säkrast.

  När det gäller stallet bör man tänka igenom hur åskskyddet är utformat i stallet och hur åsksäkert man gjort det. Finns det risk att åskan slår ner och är stallet den högsta punkten i omgivningen?

  Många hästhagar är ganska platta och utan träd eller höga byggnader. Finns det ingen högre punkt än hästarna inom ett par hundra meter blir det i sig en riskfaktor eftersom blixten letar efter den närmaste punkten att slå ner i.

  Större risk utomhus

  Fyrbenta djur löper större risk att skadas utomhus vid blixtnedslag jämfört med tvåbenta djur, även om hästar sällan har dött av blixtnedslag.

  – Strömmen kan hitta en bra väg genom kroppen om man är fyrbent. Speciellt om djuret råkar stå med huvudet rakt mot eller från blixtens nedslagsplats. Däremot tror jag inte att hästskor drar till sig blixten, säger Magnus Karlsteen, docent på Chalmers.

  Metall attraherar inte strömmen i blixtarna mer än något annat och hästskorna i sig är inget problem i blixtnedslag.

  – Men om detta innebär att det är säkrare att vara inomhus i stallet är inte säkert bara för det, säger Magnus Karlsteen.

  Behöver inte vara kostsamt

  Blixtens strömstyrka kan uppgå till många tusen ampere. Det utvecklas alltså stor värme i de föremål som träffas. Trä, spån, damm och annat brännbart antänds lätt.

  Många bränder börjar i angränsande lokaler till djurstall, till exempel foderutrymmen, logar och gårdsverkstäder.

  Det finns en hel del att göra själv för att förebygga bränder. Ett bra brandskydd behöver inte innebära ökade kostnader.

  Åskledare är dyrt

  Leif Mårtensson arbetar med skadeförebyggande inom lantbruk på Länsförsäkringar. Han menar att det idag går att skydda sig mot de flesta problem åskan kan ställa till med.

  – Det finns två slags åskskydd – inledningsskydd som skyddar för de åsköverspänningar som kommer in i byggnaderna via ledningssystemen. Ett rätt installerat inledningsskydd ger ett bra skydd mot över 90 procent av alla åskskador, säger han.

  Inledningsskyddet skyddar mot överspänningar genom att leda spänningen till jord. Inslagsskydd, eller som ofta kallas för åskledare, ger skydd mot direkta nedslag i byggnader.

  – Eftersom ett inslagsskydd är dyrt är vår rekommendation att du använder inslagsskydd om du behöver skydda till exempel stora värden och kulturbyggnader, säger Leif Mårtensson.

  Brandskydd i häststall

  • Gör en insatsplan där det framgår vad som ska räddas. Det ger räddningstjänsten information om gårdens brandskydd.
  • Genomför en årlig brandövning för att kontrollera att alla vet vad de ska göra vid en brand.
  • Kontrollera att det finns brandsläckare och/eller brandslang och att de inte är blockerade.
  • Se till att du och hästarna känner till utrymningsvägarna. Öva!
  • Kontrollera att utrymningsvägarna hålls fria och att inga dörrar är blockerade.
  • Se till att grimmor och grimskaft alltid finns tillgängliga vid varje box eller spilta.
  • Se till att dörrar och luckor mellan stall och andra utrymmen hålls stängda.
  • Håll damm och spindelväv borta från kontakter och lampor.
  • Håll rent i foderrum och liknande för att minska förekomsten av möss och råttor som är en vanlig orsak till stallbränder.

  I LBK-pärmen och på Brandsskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om hur du kan förebygga brand i stallet och vad du ska göra om det ändå börjar brinna.

  Källa: Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK.

  Relaterade artiklar

  Till toppen