Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 28 januari 2016

  Hästägare JO-anmälde Jordbruksverket

  Hästägaren Ingela Ekelund vägrade acceptera den svenska tolkningen av regelverket för tilläggsregistrering av importhästar och JO-anmälde Jordbruksverket.

  Frågan om Jordbruksverket gjort rätt om tilläggsregisteringen har hamnat på Justitiemannens bord. Den som svenskt hästpass berörs dock inte av nya reglerna.
  Bild 1/2Frågan om Jordbruksverket gjort rätt om tilläggsregisteringen har hamnat på Justitiemannens bord. Den som svenskt hästpass berörs dock inte av nya reglerna.
  Bild 2/2

  Tilläggsregistreringen, som skapat oro och ökade kostnader hos hästägarna och stora arbetsbördor hos avelsorganisationerna, var ett resultat av hästköttskandalen för några år sedan. Genom att alla hästar är registrerade i det land de befinner sig i ska kontrollen bli bättre och hästens roll i livsmedelskedjan säkras.

  Ingela Ekelund, till vardags ekonom och hästägare, gjorde en annan tolkning än Jordbruksverket när hon läste förordningen som ligger till grund för tilläggsregistreringen av importhästar.

  – Där står bland annat att hästar som har pass anses identifierade enligt tidigare förordningar.

  Valde retroaktiv tolkning

  Ingela Ekelund menar att förordningen bara borde gälla hästar som kommit till Sverige efter årsskiftet eller hästar som inte hade pass den 1 januari.

  – Men Sverige har valt att tillämpa bestämmelserna retroaktivt.

  Det betyder att alla importerade hästar som fanns i landet innan årsskiftet också omfattades av regelverket och behövde tilläggsregistrerats om det inte redan gjorts.

  – Som hästägare räknar med att det följer vissa kostnader när man köper häst. Men här blir man drabbad retroaktivt.

  Anmälan till JO

  Hon undrar om man rent hypotetiskt hade kunnat göra på samma sätt om det exempelvis hade införts en skatt eller avgift för cyklar.

  – Hade en sådan avgift gått att ta ut retroaktivt för någon som redan hade köpt en cykel? Nej, så fungerar det ju inte så varför ska det vara så när det gäller hästar?

  Ingela Ekelund nöjde sig heller inte med de svar hon fick från Jordbruksverket om Sveriges tolkningar av bestämmelserna. I stället valde hon att anmäla Jordbruksverket till Justitieombudsmannen (JO).

  Det var på torsdagseftermiddagen ännu inte känt om JO tar upp hennes ärende till prövning.

  Relaterade artiklar

  Till toppen