Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 9 oktober 2002

  Hästägare fick komma till tals

  Hur mycket tid lägger du som hästägare ner på din hobby, och vilken service saknar du i din kommun? I Gävleborg fick hästägarna chansen att i en enkät göra sina röster hörda.

  Egentligen är det två enkäter
  som gått ut från länsstyrelsen i länet.
  En till hästägare och en till lantbrukare. När
  resultatet sammanställts ger de en bild av hur de båda
  grupperna kan dra nytta av varandra.  Mariana Femling – framgångsrik enbet-kusk i tävlingsformen
  maraton – är för närvarande projektanställd
  på länsstyrelsen i Gävleborg. Hon är glatt
  överraskad över det stora antalet enkätsvar.

  – Omkring 1000 hästägare och 250 lantbrukare har
  svarat, säger hon.  Just att öka kontaktytorna mellan dessa två grupper
  är viktigt, tycker Femling. Hon är agronom och fick
  själv sitt jordbruksintresse på grund av hon skaffade
  häst.  Unik enkät

  Marianne Andersson har ansvar för LRF Skånes*
  projekt ”Hästen i centrum”. Och hon blir eld och lågor
  när enkäterna i Gävleborg kommer på tal.


  – Underlaget är väldigt bra, säger hon. Kopplingen
  mellan hästägare och lantbrukare har inte gjorts tidigare.
  Det är också väldigt glädjande att så
  många har svarat på frågorna.  Möjliga sätt för lantbrukare att serva – och
  därmed få inkomster från – hästägarna
  är att hyra ut stallplatser och sommarbete. Kanske till och
  med bygga ett ridhus på sin mark om intresse finns. Andra
  affärsidéer kan vara att sälja ett väl sammansatt
  hästfoder eller att ta betalt för att ta hand om hästgödseln.
  Från 2005 kommer det nämligen inte längre att
  vara tillåtet att dumpa så kallat organiskt avfall
  på soptipparna.  Kommer inte alltid överens

  – Tyvärr är hästägare och lantbrukare
  litet av hund och katt, säger Marianne Andersson. Men pratar
  man inte med varandra vet man inte vad man ska satsa på.
  Även om enkätmaterialet inte sammanställts
  ännu står en sak helt klar. Hästägare satsar
  väldigt mycket tid på sina hästar. Tid som inte
  tidigare synts i någon statistik. Det handlar ofta om 20
  timmar i veckan.  – Det heter hela tiden att fotboll är största sporten
  i Sverige. Men för hästsporten räknas aldrig den
  tid som man privat lägger ned, och det är den absolut
  största biten, konstaterar Marianne Andersson.  Marianne Andersson menar att det vore perfekt om samtliga
  länsstyrelser i Sverige använde sig av Gävleborgs-enkäterna
  för att skapa en rikstäckande bild av situationen i
  Hästsverige.

  – Det vore en önskedröm! Att ha konkreta siffror
  på hur stor hästverksamheten är i Sverige skulle
  underlätta vid förhandlingar med kommuner om satsningar
  på exempelvis ridstigar och annat.  Det digra materialet från Gävleborg ska sammanställas
  med hjälp av Institutionen för ekonomi vid högskolan
  i Gävle. En fullständig rapport kommer först vid
  årsskiftet, men redan om några veckor väntas
  en kortare sammanställning av enkätsvaren.  Fotnot *) LRF står för Lantbrukarnas
  Riksförbund och LRF Skåne är ett länsförbund
  inom LRF. Deras projekt ”Hästen i centrum” har pågått
  sedan förra sommaren.

  Anja Thorsén

  Relaterade artiklar

  Till toppen