Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 14 februari

  Forskare: Halm ger inte magsår

  SLU:s halmstudie har avslutat sin operativa del. Det preliminära resultatet visar inga samband mellan utfodring med halm och magsår hos hästar.

   Resultaten indikerar bland annat att gruppen som fick halm, var mindre hungriga. Detta trots att grupperna fick i sig samma mängd energi per dygn.
  Resultaten indikerar bland annat att gruppen som fick halm, var mindre hungriga. Detta trots att grupperna fick i sig samma mängd energi per dygn. FOTO: Lisa Rogert

  – Alla hästar har varit friska under hela studien, säger Anna Jansson, professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU som håller i forskningen.

  ATL skrev i höstas om att institutionen fått medel för att utföra en studie om vilka effekter halmutfodring har på hästar.

  Studien startades på senhösten och man har nu avslutat den operativa del där man samlar in information från kontrollgrupperna.

  Huvudfrågan gällde om utfodring med halm kunde bidra till att hästar får magsår, ett samband man sett i tidigare europeiska studier. De studierna var dock utförda i fält, vilket inte ger samma kontroll på övriga variabler.

  – Vi hade som hypotes att det inte fanns något samband, men vi ville utreda det en gång för alla.

  Den svenska forskargruppen valde därför att titta närmare på frågan i en kontrollerad studie där hästarna stod på SLU.

   Anna Jansson, professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU.
  Anna Jansson, professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU. FOTO: SLU/ Viktor Wrange

  Stort intresse

  De preliminära resultaten innebär att man fortsatt kan rekommendera halm av god kvalitet som komplement till övrigt grovfoder.

  – Vi är bara i början av att analysera resultaten, men vi ville gå ut med det vi hade så fort som möjligt. Det finns ett stort intresse för studien och vi har fått mycket frågor på mejl och telefon.

  Många har undrat om de kan fortsätta fodra med halm, särskilt de som inte har så mycket annat i spåren av sommaren 2018.

  Resultaten är positiva både kopplat till grovfoderbristen som råder, och för att öka tuggtiden samt minska hungerstress för lättfödda hästar.

  Blodproven i studien visar att de hästar som fick halm, även har en jämnare utsöndring av digestionsvätskor (magsyra). Det tror man beror på att hästar vars grovfodergiva utökas med halm, inte är lika hungriga och därför inte äter lika glupskt.

  Forskarna menar att ett glupskt ätmönster inte behöver vara något problem i sig, men att det kan öka risken för foderstrupsförstoppning. Dessutom indikerar det att hästen känner större hunger, trots att fodergivan med och utan halm hade samma energivärden per dygn. Hunger är i sig är en källa till stress.

  Nu fortsätter forskargruppen med vidare analyser av resultaten, för att utvärdera hur halmen påverkar hästarnas beteende och energiomsättning.

  – Vi har inte så mycket resultat än, men räknar med att ha mer i slutet av maj, säger, Anna Jansson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen