Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 25 maj 2019

  Enklare byggregler ett steg på väg

  Ett steg i rätt riktning men utslaget väcker också frågor. Det säger Hästföretagarnas ordförande Aja Blomberg-Andersson.

   ”För oss som bedriver avelsverksamhet är det ett jättebra utslag. Men för andra väcker det också många frågor”, säger Aja Blomberg-Andersson, här med maken Thomas Andersson.
  ”För oss som bedriver avelsverksamhet är det ett jättebra utslag. Men för andra väcker det också många frågor”, säger Aja Blomberg-Andersson, här med maken Thomas Andersson. FOTO: Yvonne Karlsson

  En ny dom i Mark- och miljööverdomstolen gör det enklare för hästföretag att få bygga till exempel nytt stall eller ett ridhus. Domstolen slår fast att bygglovsfrihet enligt undantaget i plan- och bygglagen ska gälla även hästverksamhet.

  Men för att vara bygglovsbefriad krävs att man har bete eller foderproduktion till hästarna och ha en viss omfattning på sitt jordbruk och inte för liten areal. Domstolen har i något fall bedömt att tre hektar var för lite mark för att kunna använda jordbruksundantaget.

  Hos Hästföretagarna, som jobbar för att förbättra villkoren för företag i hästnäringen, är man positiv till utslaget men inte nöjd:

  – För till exempel oss med avelsverksamhet är det ett jättebra utslag. Men det är ju många hästföretagare, främst i olika sporter, och som har stor verksamhet för häst men kanske inte möjlighet att ta foder eller ha beten för att man inte har tillgång till den mark som behövs. Hur ska man hantera dessa, de måste också kunna bygga ut och utvecklas, säger ordförande Aja Blomberg-Andersson, som också föder upp ridhästar och driver hingststation.

  Hon anser att man måste hitta nya lösningar så att även dessa företag kan omfattas av bygglovsfriheten.

  – Men det måste också redas ut vad man avser med begreppet bete egentligen i det här fallet. För den som har foderproduktion och beten är det ju tydligt vad som avses.

  Relaterade artiklar

  Till toppen