Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 26 november 2018

  Bekämpar hästvirus med ny teknik

  Med ny teknik kan virus hämmas från att smitta. Först ut att testa är travtränaren Svante Båth som tror på tekniken och att hästarna kommer att bli mindre sjuka.

   Travtränare Svante Båth är en av de första som har testat virushämmaren i en stallmiljö.
  Travtränare Svante Båth är en av de första som har testat virushämmaren i en stallmiljö. FOTO: Urban Bradhe

  Lightair har hittills sålt sin svenskutvecklade produkt på konsumentmarknaden. Men en djurstudie på Karolinska Institutet som blev publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Scientific Reports (som är en del av Nature), fick företaget att tänka om.

  Försöket gick ut på att studera hur marsvin som hade tillgång till en virushämmare i sin hemmiljö smittades av luftburna sjukdomar i förhållande till referensgruppen.

  – Studien bedrevs under sju år och kostade tolv miljoner kronor, och under försöket lyckades man inte en enda gång smitta några friska individer i försöket med marsvin. I 75 procent av fallen smittades däremot djuren där luftrenaren inte användes, säger Joakim Hansson, VD på Lightair.

  – Det gör att vi känner att vi har torrt på fötterna, fortsätter han resonemanget om företagets nya satsning på lantbruksprodukter.

   Virushämmaren är 35 centimeter och är formad som ett rör som hänger ner från taket. För att inte ta skada av ammoniaken kommer känsliga detaljer i jordbruksvarianten att vara gjorda i guld.
  Virushämmaren är 35 centimeter och är formad som ett rör som hänger ner från taket. För att inte ta skada av ammoniaken kommer känsliga detaljer i jordbruksvarianten att vara gjorda i guld. FOTO: Lightair

  Tog bort 97 procent

  Lightair var inte inblandad i försöket mer än att företaget hade levererat den utrustning som användes i studien, där forskarna kom fram till att virushämmaren tog bort 97 procent av allt luftburet virus i miljön.

  Hittills har företaget sålt sin produkt till skolor, förskolor och vårdinrättningar. Men efter att studien publicerades öppnade den upp möjligheten att slå sig in i ett nytt marknadssegment – jordbruket och hästnäringen.

  Produkten, som hittills har sålt i 170 000 exemplar sedan starten 2007, har nu specialanpassats för att tåla den hårda lantbruksmiljön. Det betyder i korthet att produkten ska klara fukt och damm, men även den ammoniak som normalt finns i miljön.

  – Men den ska också klara att man tvättar av stallet med högtryck.

  Testas hos Svante Båth

  Förhoppningen är att lantbruksversionen AgroPro ska börja säljas nästa månad. Inför produktsläppet har konsumentversionen testats hos den framgångsrike travtränaren Svante Båth under 24 månader. Även om testet inte är vetenskapligt i ordets rätta bemärkelse upplever Svante Båth ändå att virushämmaren hade positiva effekter i stallmiljön.

  – Jag tycker att det verkar bra. Jag tror inte att det här gör hästarna friskare utan att den kommer göra att de friska hästarna inte blir sjuka lika ofta, säger Svante Båth, som nu kommer att utöka försöken i fler stall.

  Vilka sjukdomar ser du att tekniken skulle kunna ha betydelse på?

  – Vi är väldigt mycket drabbade av halsinfektioner i vår bransch, så det är nummer ett. Sen finns det flera virusinfektioner som vi vill få ner men halsinfektioner är viktigast att höja lägstanivån på, säger Svante Båth.

   Joakim Hansson, VD på Lightair.
  Joakim Hansson, VD på Lightair. FOTO: Lightair

  Två kronor om dagen

  Den cylinderformade virushämmaren, som installeras i taket, ska täcka två boxar, och kostar med leasingavtal motsvarande två kronor per häst och dag.

  Vid sidan av hästnäringen undersöker företaget även möjligheten att installera sin virushämmare i andra stallmiljöer, och en polsk kycklinguppfödare är redan klar för att testa utrustningen för att ta reda på vilka effekter den kan ha på djurdödligheten, antibiotikaanvändningen och slaktvikterna.

  Men företaget söker även produkttestare inom grisnäringen, och skulle gärna se samarbeten med svenska uppfödare. Om tekniken ger samma resultat som djurförsöken på Karolinska skulle det kunna få stor betydelse för djuruppfödningen.

  Det är i alla fall vad företaget hoppas på.

  – Vi vågar inte slå på stora trumman innan vi har några kända pilotfall, men vad vi vet från humansidan är att vi har väldigt positiv effekt på luftburna virus. Inför förra influensasäsongen satte en rektor i Hong Kong in produkten i ett klassrum, och sedan beställde han hem den till alla klassrum eftersom eleverna i princip aldrig blev sjuka, säger Joakim Hansson.

  Så funkar virushämmaren

  AgroPro är en elektrisk apparat som bygger på patenterad teknik som tillverkar stora mängder elektroner. Elektronerna reagerar med syre och bildar negativa joner som fastnar på luftburna virus, som då blir negativt laddade och förlorar sin förmåga att smitta.

  Produkten bygger alltså inte på filtrerande teknik. Det gör i sin tur att alla influensavirus, exempelvis hästinfluensa, ska kunna oskadliggöras redan i luften.

  Patenten bygger bland annat på att apparaten inte skapar några betydande utsläpp av marknära ozon, som annars är skadligt för människor och djur, och som många andra produkter, allt från bilar till skrivare, kan göra när de används.

  Relaterade artiklar

  Till toppen