Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 13 juni 2018

  Kräver bättring av granskad hästbransch

  Hälften av de 520 hästföretag som granskats har fått krav på att göra arbetsmiljön säkrare.

   Hästnäringen syn på arbetsmiljöfrågor måste ändras i grunden anser Hans Jansson vid Arbetsmiljöverket.
  Hästnäringen syn på arbetsmiljöfrågor måste ändras i grunden anser Hans Jansson vid Arbetsmiljöverket.

  Arbetsmiljöverket granskade hästnäringen i en nationell satsning åren 2016 och 2017. Det efter att både arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och arbetsmiljöinspektörer vittnat om kunskapsbrister kring arbetsmiljö i näringen.

  Enligt Hans Jansson, projektledare vid Arbetsmiljöverket för satsningen, visar granskningen att hästnäringens syn på vad arbetsmiljö är måste förändras i grunden.

  – Det jag personligen tycker varit värst i undersökningen är naturbruksgymnasierna och de praktikplatser skolan väljer. Det handlar om unga människor som inte alltid förstår riskerna men gör som man blir tillsagd, säger Hans Jansson.

  Unga drabbas av tillbud

  Det är ofta unga och nyanställda som drabbas av tillbud och olyckor. Inspektionen har visat att kunskapen om kraven för en säker arbetsmiljö för minderåriga i många fall brister eller saknas.

  – Det är viktigt att det finns rutiner för hur man ska samverka med skolor. Förutom att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetsplatsen och se till att en handledare finns som introducerar eleven behövs tillgång till säkerhetsutrustning.

  Som exempel nämner han att man vid inspektioner kan ha fått se elever klättra på stegar utan fallskydd.

  Av de 520 arbetsplatser som granskades fick häften krav på förbättringar i arbetsmiljön. Det har handlat om krav för att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

  Systematiskt arbete saknades

  Mer än vart tredje krav handlade om det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet.

  – Det är inget arbete man som arbetsgivare bara ska hafsa igenom för vår skull, det är ju för ens egen och personalens skull , säger Hans Jansson.

  Cirka ett av tio krav handlade om förbättring av krisberedskap, till exempel att det alltid finns någon som kan första hjälpen och krisstöd som jobbar. Att ha koordinater eller korrekt adress till anläggningen i händelse av olycka var också ett krav.

  Andra krav handlade om att förebygga arbetsskador på grund av farliga arbetsställningar och att kontroll och kunskap kring hantering av kemikalier.

  Procentuellt många olyckor

  Enligt Hans Jansson skiljer sig olycksstatistiken inom hästnäringen jämfört med andra branscher. Ett exempel är att det under 2016 inträffade 42 olyckor som ledde till sjukfrånvaro i arbete med uppfödning av hästar. Lika många olyckor inträffade inom vård och omsorg; som är landet största arbetsgivare.

  LÄS OCKSÅ: De bygger stall för framtidenLÄS OCKSÅ: Bättre rutiner sparar pengar i stallet

  Skillnader i branschen

  De flesta inspektioner gjordes hos arbetsgivare med 2-9 anställda; Ridskolor, travstall, tävlingsarenor samt naturbruksgymnasier inspekterades.

  På ridskolorna är ergonomiproblem vanligare liksom inom travet genom mer manuellt arbete.

  I inackorderings-/uthyrningsstall är risker i hanteringen av hästar ett större arbetsmiljöproblem.

  På naturbruksgymnasierna efterfrågas en större kunskap om arbetsmiljöfrågor.

  Lönsamheten i branschen kan också skapa arbetsmiljöproblem genom låg bemanning eller stressigt arbete.

  Till toppen