Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 26 June

  Allt mer pengar i hästnäringen

  Färska siffror i en ny studie visar nu att det kan handla om upp till en fördubbling av omsättningen i hästnäringen sedan 2001.

   Hästnäringen generar allt högre omsättning. Arkivbild från Ågesta ridskola.
  Hästnäringen generar allt högre omsättning. Arkivbild från Ågesta ridskola.

  De första siffrorna från den nya nationella och regionala ekonomiska beräkningen presenterades vid en konferens i England förra veckan.

  Det handlar om en ökning av omsättningen över tid med 6-18 miljarder. Men de nya siffrorna är ännu osäkra, därav det stora spannet. Det kan handla om en fördubbling – eller en ökning med en tredjedel.

  – Vi har flera beräkningar som är svåra att bryta ned, exempelvis uppstallning, säger Tobias Heldt på Högskolan Dalarna.

  Ny studie på önskelistan

  Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har önskat en ny beräkning, och tanken är att ha en modell kan användas flera år framöver.

  Man har fastnat för att räkna på hur mycket pengar hästägarna och andra hästaktiva lägger på sitt intresse, i stället för att till exempel räkna företagen och deras vinster. Siffrorna ska också kunna jämföras med andra sektorer, exempelvis turistnäringen.

  Slår över stort intervall

  De nya siffrorna, som baseras på år 2016, ligger i ett stort intervall. Omsättningen beräknas till mellan 26 och 38 miljarder kronor, att jämföras med 20 miljarder 2001.

  Anledningen till det stora spannet i de aktuella siffrorna är osäkerheter i hur man räknar och att källorna är fler, där uppskattningarna kan ha skett på olika sätt.

  2001 utgjorde spelet på trav och galopp drygt hälften, eller drygt 10 miljarder kronor. 2016 var motsvarande omsättning 13,3 miljarder, men då spelades också för stora pengar hos utländska onlinebolag.

  Hälften så stor som jord och skog

  Hästnäringens andel av bruttonationalprodukten, BNP, beräknas i intervallet 0,6-0,7 procent. Det kan tyckas lite, men jordbruk, skogsbruk och fiske utgör tillsammans 1,34 procent och turistnäringen 2,3 procent. Hästnäringen hamnar alltså mellan en fjärdedel och en tredjedel i storlek av turismen.

  Att ta fram hur beräkningarna ska ske har krävt en hel del undersökande av näringen och hur den fungerar. Hur hålls hästar uppstallade? Ska foder räknas in i kostnaden, eller inte, så att inte dubbelräkning sker? Vad räknas som hästrelaterad shopping i samband med större event, som Falsterbo, Göteborg och Stockholm Horse Show?

  Fördelat på regional nivå

  Nytt är också att göra statistik på regional nivå. Förutsättningarna är olika i olika delar av landet. Medan det är billigare att hålla häst på landsbygden än i storstaden, där marken är mer begränsad, kan det vara dyrare att rida för tränare, till exempel på grund av längre resvägar, på landsbygden.

  Även rasvis görs regionala indelningar, baserat på undersökningar genom hästpassen. Men om hästägaren flyttar med sina hästar stämmer inte postnummerindelningen från passen.

  Färre hästar i Stockholm

  Hästantalet per län som funnits i tidigare beräkningar har också givit några frågetecken:

  – Stockholm har inte alls så många hästar enligt vår undersökning som man uppskattat tidigare. Men Skåne har fortfarande de flesta hästarna och därmed den största andelen regionalt av hästnäringen, och Gotland är det hästtätaste länet, räknat efter antalet invånare, säger Tobias Heldt.

   Tobias Feldt.
  Tobias Feldt. FOTO: Ylva Larsson

  Forskningen fortsätter

  Kostnaderna som beräknats är uppstallning med kallhyra, hö, övrigt foder, hovslagare, veterinär, utbildning, arenashopping vid stora evenemang, vadhållning, ridskola, träningsavgifter, försäkring mer mera.

  Regionala variationer i priser och kostnader är något som kommer att fortsätta forskas på under året, för att kunna uppdatera modellen med dessa till nästa år. Ännu är heller inte hela undersökningen riktigt klar, men planen är att presentera den under sommaren.

  LÄS OCKSÅ:

  Fakta om undersökningen

  Den nationella och regionala beräkningen av Sveriges hästnäring är ett stort gemensamt projekt mellan Högskolan Dalarna, Hästnäringens Nationella Stiftelse, LRF, ATG, SLU, Svenska Ridsportförbundet, Jordbruksverket, Västra Götalandsregionen, Svenska Mässan samt Länsstyrelsen Stockholm. De som arbetat med beräkningen är Tobias Heldt, Omar Alnyme, Zuzana Macuchova och Daniel Wikström vid Högskolan Dalarna samt Hans Andersson vid SLU.

  2001 beräknades hästnäringen omsätta 20 miljarder kronor, och den siffran har varit den som gällt sedan dess. Olika uppskattningar har visat att hästnäringen utgjorde 0,5 procent av bruttonationalprodukten, BNP, 1996, men 0,34 procent av BNP 2004.

  De preliminära siffrorna för omsättningen 2016 ligger i ett stort intervall mellan 26 och 38 miljarder kronor. Andelen av BNP beräknas till 0,6-0,7 procent. Som jämförelse ligger turistnäringen på 2,3 procent av BNP.

  Jordbruksverket har räknat antalet hästar med sexårsintervaller 2004, 2010 och 2016. Den senaste siffran är 355 500, vilket kan jämföras med antalet mjölkkor som var 322 000 under 2017.

  LÄS OCKSÅ: Franska strån löste hans höbristLÄS OCKSÅ: Foderbristen till häst svår

  Till toppen