facebooktwittermail

Sparkad av häst - nu väcks åtal

Praktikanten sparkades i ansiktet när hon skulle ta in en häst från hagen. Nu vill åklagaren att en företagsbot på minst en halv miljon kronor döms ut.

Ryttarsällskapet hade regler som förbjöd ensamarbete men det gällde bara för personalen. Arkivbild.
Ryttarsällskapet hade regler som förbjöd ensamarbete men det gällde bara för personalen. Arkivbild. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Praktikanten gick på en gymnasieskola med praktik förlagd till ett ryttarsällskap. Olyckan ägde rum i mars förra året i samband att praktikanten ensam skulle ta ut en häst ur hagen. I hagen gick fyra hästar och en av dem, okänt vilken, sparkade praktikanten.

Ingen såg olyckan, varför eleven själv fick ta sig till stallet och kalla på hjälp, säger åklagaren i stämningen om arbetsmiljöbrott till Gävle tingsrätt enligt tidningen Arbetarskydd.

Vid olyckan ådrog sig praktikanten en allvarlig hjärnskakning samt fick flera frakturer.

Båda arbetsgivarna krävs

Arbetsmiljöåklagare Christer B Jarlås har nu väckt åtal för brott mot arbetsmiljölagen. Åklagaren kräver att både skolan och ryttarsällskapet ska betala en företagsbot på minst 250 000 kronor vardera.

I stämningen säger åklagaren att både skola och ryttarsällskap haft brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ryttarsällskapet har inte gjort riskbedömning av vare sig verksamheten eller arbetsmomentet.

Gällde bara personal

Skolan å sin sida hade muntliga säkerhetsrutiner om att alltid bära hjälm och att inte ta in hästar ensam. Men praktikanten hade inte informerats om rutinerna och var både ensam och saknade hjälm när olyckan inträffade.

Även ryttarsällskapet hade muntliga säkerhetsrutiner och hade förbjudit ensamarbete men det gällde enbart personalen och inte praktikanter.