facebooktwittermail

Häst nära stad kräver planering

Hästhållningen står för en omfattande markanvändning av ekonomisk och social betydelse. Men den ställer också stora krav på en effektiv planering.

Det har Hanna Elgåker, landskapsarkitekt vid SLU i Alnarp, kommit fram till i en ny avhandling.

- För att ta tillvara de positiva effekterna av den expanderande hästsektorn och dämpa konflikter kring markanvändning finns det behov av fysisk planering, säger hon i en kommentar.

I dag finns mer än 360 000 hästar i Sverige, främst i områden nära tätorter där konkurrensen om mark är hård. Samtidigt saknas statistik och information om hästhållningens struktur och utveckling, vilket har bidragit till att det är en förbisedd sektor.

Viktigt ta hänsyn


Hanna Elgåker uppmanar alla som arbetar med att utveckla den stadsnära landsbygden att ta hänsyn till de speciella behov som finns hos hästverksamheter nära tätorter.

För att en sådan planering ska fungera bör den, enligt henne, ha två samverkande perspektiv: såväl ett "uppifrån och ned" som ett "nedifrån och upp" på kommunal, regional och nationell nivå. Det måste också finnas en dialog mellan olika intressegrupper som även den förankras i planeringen, menar hon.

Studien bygger på enkätundersökningar, intervjuer, observationer, medierapportering och fotodokumentation.

Hanna Elgåker har även varit i kontakt med olika intressentgrupper, som till exempel hästägare, markägare, kommunala planerare och boende runt olika hästanläggningar. ATL.nu