facebooktwittermail

Hårt pressad pappersjätte ökade

Hårt pressade papperstillverkaren M-real förbättrar rörelseresultatet för 2010 med 323 miljoner euro. Ett omfattande sparprogram ska lyfta årets siffror ytterligare.

Omsättningen för 2010 uppgick till 2,6 miljarder euro, att jämföra med 2,4 miljarder förra året.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, blev 173 miljoner euro (-150 miljoner euro 2009). Resultat före skatt blev 92 miljoner euro (-230 miljoner) medan resultat per aktie blev 0,23 euro (-0,66).

- Efterfrågan på kartong är fortsatt god och vi utökar vår kapacitet för att öka produktionen inom framför allt livsmedelsområdet. Ökade kartongpriser väntas förbättra vår lönsamhet ytterligare under första kvartalet i år, säger M-reals koncernchef Mikko Helander i ett pressmeddelande.

M-real har en tuff period bakom sig och koncernledningen fäster nu stark tilltro till åtgärdsprogrammet EUR 70. Det beräknas öka rörelsevinsten med cirka 30 miljoner euro i år och 70 miljoner euro 2012, då det väntas få full effekt.

Programmet ska bland annat "minska de rörliga kostnaderna i alla verksamheter", enligt M-real.ATL.nu