facebooktwittermail d

Hårdast konkurrens om virket i Blekinge

Jönköping är det län som har flest virkesköpande företag. Men hårdast konkurrens om virket i förhållande till avverkningen är det i Blekinge. 

Virkesvältor i Hargs Hamn.
Antalet virkesköpare per avverkad kubikmeter skiljer stort mellan olika län. Lägst är konkurrensen i Norrlandslänen. FOTO: ULF ARONSSON

Mindre konkurrens brukar anges som en förklaring till att virkespriserna är lägre i norr än i söder. Det verkar också stämma vid en jämförelse av Skogsstyrelsens statistik över virkesköpande företag och bruttoavverkningen i respektive län.