facebooktwittermail d

Hårdare krav på skogen till 2050

Skogen spelar redan en stor roll för att Sverige ska nå klimatmålen för år 2020-2030, men kommer att spela ännu större roll då klimatmålen enligt klimatfärdplan 2050 ska nås.

Johan Bergh, professor, Linnéuniversitetet.
Johan Bergh, professor, Linnéuniversitetet.

Om klimatmålen ska nås krävs en ännu smartare användning av skogens resurser än vad vi har i dag.

Är det ens möjligt och vad krävs för att nå målen med noll utsläpp av växthusgaser år 2050?

- Jag vet inte det i dag. Det är ett jätteåtagande som vilar på skogen. Vi ska se om det som skogen kan ge är tillräckligt eller om det behövs mer. Vi vet att skogen har en stor klimatnytta men ska se om det som finns är tillräckligt, säger professor Johan Bergh från Linnéuniversitetet till ATL.

Linnéuniversitetet ska i ett projekt, tillsammans med forskare från SLU och Chalmers, ta reda på vad skogen kan ge och vilken roll svenskt skogsbruk ska spela. Projektet är på tre år och har tilldelats tre miljoner kronor av Formas.

Nyttan av allt skogligt

Det ska skaffa en helhetsbild av nyttan av allt som kommer från skog och inkludera skogliga ekosystem, inlagrat kol i skogsprodukter, material- och energianvändning av skogsråvara, samt avfall och återvinning av skogsprodukter.

Det kommer också titta på möjligheterna till en smartare användning av skogsresurserna. Nya biomaterial kan utvecklas med nya lösningar och synsätt.

- Bioenergi från skog kommer att spela större roll än i dag, men det krävs mycket annat nyttjande av skogen också. Vi ska se vad som är effektivast för att nå klimatmålen år 2050, säger Johan Bergh.