facebooktwittermail d

Hårdare konkurrens gör köttbönder till vinnare

Svenska köttbönder har sedan hösten 2014 åtnjutit en prispremie på 30 till 40 procent jämfört med europeiska konkurrenter. En ökad konkurrens på en minskande marknad är den främsta förklaringen.

Med tre nu nästan jämstora slakterier – KLS, Scan och Skövde – i konkurrens om en stillastående produktion har priserna på gris trissats upp på nivåer som nu ligger 30-40 procent över EU-snittet på ett sätt som verkar trotsa tyngdlagen.

Underbetyg

Det är något den tidigare marknadsdominanten Swedish Meats med Scan-märket aldrig lyckades åstadkomma. I sig ett underbetyg till kooperationen, som är näst intill utplånad inom svenskt kött i dag.

– De medelstora bolagen har tagit marknadsandelar på Scans bekostnad och det har blivit tydligt när marknaden minskar och detta ligger naturligtvis bakom de högre priserna, säger Magnus Därth, vd på Kött- och Charkföretagen.

"Enorm skillnad"

– Just nu är det en enorm skillnad mellan svenska priser och priset på importerat kött, tillägger han.

Det som skett sedan Swedish Meats sammanbrott är att Danish Crown via KLS kommit in som en stor utmanare.

Sedan 2005 har KLS-gruppen (Kalmar och Ugglarps) ökat grisslakten med 89 procent till 696000 ton 2015. Under samma period har Scan-märket, nu i finska HK Scans ägo, tappat 53 procent av sin grisslakt till 731000 ton i fjol, enligt Kött- och Charkföretagens siffror.

Stora utmanaren

Samtidigt har den tredje stora utmanaren Skövde Slakterier ökat sin invägning med 43 procent, men har nu blivit förbisprunget av den verklige uppstickaren Dahlsjöfors Kött, som tiofaldigt sin invägning under den senaste tioårsperioden.

Trenden är liknande inom nötkött men ökningarna inte lika dramatiska.

Där är det i stället antalet aktörer som bidrar till en fungerande marknad och sund konkurrens. De slåss också på en minskande marknad, produktionen har sedan 2005 minskat med 6 procent.

Vill ta åt sig äran

Många vill ta åt sig äran för dagens situation men inget annat än en hårdare konkurrens om en mindre mängd svensk råvara är förklaringen till de högre producentpriserna.

Det tycks också ha skett en omfördelning av kakan mellan de olika leden, andra har fått minska sina marginaler när böndernas priser stigit. Köttpriserna tll konsument steg med 2,1 procent mellan 2014 och 2015, i linje med livsmedel totalt, enligt SCB.

Köttkonsumtionen har ökat från 82 till 87 kilo slaktad vikt per person och år mellan 2005 och 2014 men kyckling står för hela ökningen.

Förklarar inte uppgången

Konsumtionen av svenskt nöt- och fläskkött har visserligen ökat marginellt, men kan inte förklara den kraftiga uppgången i pris till producenterna.

– Vi ska komma ihåg att priset ändå är det viktigaste för väldigt många konsumenter och nu sätts efterfrågan på prov. Det kan bestå några år till men det blir en utmaning för alla i branschen att förhålla sig till. Volymerna och effektiviteten i svensk uppfödning måste upp, säger Magnus Därth.

En svaghet

Det finns också en svaghet i slakteriernas prisrapportering till Jordbruksverket. Priserna som skickas in till den officiella databasen och som sprids i EU, är ett snitt från få aktörer som inte särskiljer mellan ekologiskt och konventionellt kött.

På grissidan betalas det nästan dubbelt så höga priser på eko.

Om samma systemfel finns i andra länders rapportering är oklart, men på en liten marknad som den svenska blir denna "störning" extra stor.