facebooktwittermail d

Hård tolkning leder till insnöade bybor

Enskilda vägar blir oplogade sedan Trafikverket skärpt kraven på snöröjarna. Försvaret har fått rycka in för att hjälpa en vägsamfällighet i Jokkmokk.

Entreprenörerna som ska hålla de statliga vägarna i Norrbotten fria från snö måste vara klara på utsatt tid. Annars blir det vite. Något som leder till problem för boende efter enskilda vägar.
Entreprenörerna som ska hålla de statliga vägarna i Norrbotten fria från snö måste vara klara på utsatt tid. Annars blir det vite. Något som leder till problem för boende efter enskilda vägar.

Trafikverket har skärpt kraven på de som röjer snö på statliga vägar. Tidsperioderna ska hållas annars utkrävs viten. Det ställer till problem för boende utefter enskilda vägar eftersom snöröjaren ofta svängt in och röjt även de enskilda vägarna när han varit där.

Vägsamfälligheterna har ersatt snöröjarna för tjänsten.

Med de tajtare tidsramarna och Trafikverkets GPS-kontroll kan inte de statliga snöröjarna längre hjälpa de enskilda vägsamfälligheterna.

ATL skrev om detta i våras.

LÄS MER: Enskilda vägar snöröjs inte

Holmträsks vägsamfällighet som intervjuades då får nu hjälp av Försvaret för att hålla vägen öppen.

Håller fast vid hård linje

I artikeln från februari framskymtade en eventuell lösning men när nu ATL återvänder till frågan framhärdar Trafikverket i sin hårda tolkning.

– I vissa fall, framför allt längre norrut, har det påverkat enskilda vägar eftersom entreprenörer där gjort egna lösningar vid sidan om. Vi har ingenting emot att de skriver avtal med andra men de måste leverera det som de avtalat med oss, säger Bengt Olsson, informationschef på Trafikverket.

Men Trafikverkets skärpning innebär ju att de inte kan röja de enskilda vägarna?

– Jodå. Men de kan inte lämna riksvägen och frångå det avtal de har med oss.

Det har fungerat alla år tidigare?

– Fungerat och fungerat… Det vet vi inte. Det har inte levererats enligt de avtal vi har med entreprenören.

Men det här leder ju till absurda kostnader för vägsamfälligheterna?

– Vi har ett uppdrag från regeringen att hålla riksvägarna öppna, inte enskilda vägar. Trafikverket tillhandahåller också stöd till enskilda väghållare för väghållning. De kan man ansöka om.

– Men vi kan inte och får inte gå vid sidan om vårt huvuduppdrag. Vi ansvarar bara för riksvägarna i Sverige.

Har ni diskuterat detta med näringsdepartementet?

– Ja. De har frågat hur det fungerar. Och vi har svarat att vi absolut inte vägrar entreprenörerna att ta uppdrag av enskilda väghållare.

LÄS OCKSÅ: Ingen tar ansvar för Trafikverkets entreprenörer

– Om man ska ändra det här måste vi få ett annat uppdrag helt och hållet.

Kan man inte göra ett avbrott under röjningen av riksvägen och sedan återkomma när den enskilda vägen är röjd?

– Det är ganska svårt att göra det. Röjningen kan innebära att man måste inställa sig flera gånger per timme och det skulle vara katastrofalt för riksvägarna om man fick avbryta röjningen.

Så näringsdepartementet stödjer Trafikverkets hållning i det här?

– Det får du fråga näringsdepartementet om.

LÄS OCKSÅ: Kranbilsföraren som släckte Luleå: ”Glad att jag lever”

LÄS OCKSÅ: 100-tals förare förlorar jobbet

LÄS OCKSÅ: Anmälare: ”Mjölken smakade fan

PREMIUM: Hittade rödlistad art på två minuter