facebooktwittermail

Hård svartkonkurrens i vedbranschen

En omfattande svarthandel med ved förstör marknaden för de seriösa producenterna, det menar flera vedproducenter som ATL har talat med. Effekten blir att det blir svårt att få lönsamhet med enbart vit vedförsäljning.

FOTO: MARIE BIRKL

– Jag har hållit på i 11-12 år och det är den biten som är det värsta problemet. Hobbyproducenter och svarthandel. Hobbyproducenterna håller på för att de tycker det är så roligt, men dumpar ju priset. Det räcker att de har tio kubik, eftersom det sätter priset, säger Pål-Örjan Wågegård i Jämtland.