facebooktwittermail d

Hård bevakning av skogsbränder

Trots den extremt stora brandrisken i stora delar av södra Sverige har bevakning och brandflyg hittills kunnat förhindra större skogsbränder.

FOTO: DAVID LARSSON

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar att den svenska beredskapen mot bränder i skog och mark är förhållandevis god.

– Vi har haft några större skogsbränder i år. En i maj på Gotland, en i Jönköpings län och i helgen var det en skogsbrand i Örebro som man håller på att eftersläcka just nu, men ingen som har fått några stora konsekvenser, säger Erik Egart på MSB.

"Vi är förskonade från de riktigt stora"

Jämfört med USA och Kanada, som på många ställen har jämförbar skogsmark, drabbas Sverige inte lika hårt.

– Vi är förskonade från de riktigt stora skogsbränderna. Och det kan bero på att vi skickar upp skogsbrandbevakning med flyg, vi har blixtnedslagsregistreringar som läggs in i flygövervakningen och skogsindustrin har också fått upp ögonen för att skogsarbeten kan leda till brand. Det gör att man kan hitta och bekämpa branden när den är liten.

På MSB vet man ännu inte hur många gånger räddningstjänsten har behövt rycka ut för att släcka bränder i skog och mark i år. Det är kommunerna som rapporterar in siffrorna och de kommer först i slutet på året.

Slutet av sommaren avgörande

2015 var det 583 räddningsinsatser i produktiv skogsmark, 1 240 i annan trädbevuxen mark och 1 792 insatser på ej trädbevuxen mark.

Hur det blir i år beror som vanligt på det hur vädret blir under resten av sommaren.

– Om det är extremt torrt samtidigt som det blåser väldigt mycket är det otroligt svårt att förhindra stora skogsbränder.

I flera områden i, bland annat, Östergötland är brandrisken uppe på den högsta nivån 5E, extremt stor brandrisk.

– Vi har utfärdat eldningsförbud i hela länet från den 30 juli. Det är ovanligt att man gör det i en hel region, säger Karl Granström, räddningstjänsthandläggare på länsstyrelsen i Östergötland.

Brandflyg om dagarna

Beslutet innebär bland annat att eldning utomhus bara är tillåten på permanent iordningsställda grillplatser och i trädgårdsgrillar på bostadstomt.

Länsstyrelsen i Östergötland flyger just nu med brandflyg två gånger per dag. Det kostar mellan 2 000 och 3 000 kronor per timma, en kostnad som MSB står för sedan stödet för skogsbrandsbevakning med flyg återinfördes i hela landet 2007.