facebooktwittermail d

Lantmännen testkör Valtra med hundra procent RME i tanken

Lantmännen Maskin hårdtestar just nu en Valtra med hundra procent RME i tanken. Om testerna lyckas kan det leda till att företaget ändrar sina rekommendationer. Om även Valtra gör samma sak är en senare fråga.

Sverige är på många sätt ledande i den globala energiomställningen, och nu tar Lantmännen Maskin ytterligare ett steg. Sedan tidigare är Sverige en av världens största konsumenter av HVO, som har seglat upp som en allt mer betydelsefull produkt vid sidan av RME, som också är ett förnybart bränsle.

Resan för att få olika traktormodeller typgodkända för HVO har tagit flera år, och nu påbörjar Lantmännen Maskin nästa steg.

Tillsammans med Energifabriken testar företaget just nu att köra en Valtra på hundra procent RME under 600 driftstimmar, med förhoppningen att företaget i framtiden ska kunna rekommendera sina kunder att köra fullt ut på bränslet, som har klara fördelar för klimatet.

Svårt hitta modeller

RME används i dag som drivmedel i stor skala, bland annat inom transportbranschen. Men bränslet låginblandas också i de flesta dieselbränslen. Men till skillnad från HVO används RME sällan till hundra procent i traktorer. Erfarenheten av bränslet är begränsad och det är i dag svårt att hitta traktorer som är typgodkända för RME, enligt Lantmännen.

”Eftersom traktortillverkarna inte godkänner användning av RME hålls användningen tillbaka. Därför ville vi på Lantmännen Maskin, tillsammans med Energifabriken, ta detta initiativ. Vi genomför testerna för att analysera om det är möjligt att i framtiden gå ut med egna rekommendationer för RME-drift”, säger Per Wretblad, produktchef på Lantmännen Maskin, i ett pressmeddelande.

Drivmedlet som används tillverkas i det här fallet av svensk raps vid Energifabrikens anläggning i Karlshamn, och har flera fördelar. Förutom att det baseras på inhemska råvaror, är produkten inte giftig och kräver därmed inget ADR-tillstånd. RME är dessutom billigare än HVO, men har ett lägre energiinnehåll som påverkar både förbrukningen och effekten.

Det finns även utmaningar vid förbränningen när det är riktigt kallt. Men dessa kan i många fall kompenseras genom olika åtgärder, och det är bland annat detta som projektet ska ge svar på.

Är förutsättningarna bara de rätta ska RME också kunna konkurrera med vanlig diesel.

De inledande fälttesterna har gått mycket bra, enligt Lantmännen, och nästa steg är att genomföra effektmätningar, oljeanalys och NOX-mätningar (mäta nivåerna av hälsoskadliga kväveoxider) för att se hur motorerna reagerat på RME efter halva testperioden. Dessa resultat väntas kunna presenteras i höst.

Fakta om gårdstesterna

Gårdar: Tre gårdar i Östergötland och en i Enköping.

Traktorer : Valtra T174e Direct samt Valtra N154e Versu.

Tester: Daglig drift under växtodlingssäsong samt effekt- och bränslemätningar.

Bränsle: RME100, förnyelsebart bränsle som ersätter fossil diesel i standardmotorer.

FOTO: LANTMÄNNEN