facebooktwittermail

Här ska marken brukas helt autonomt och fossilfritt

Uppsala

Självkörande maskiner och uppkopplade åkrar. Det är målet för ett nytt projekt på Ultuna som drivs av Rise i samverkan med en rad andra aktörer. Här ska på sikt fyra hektar brukas helt utan mänsklig inblandning i produktionsledet och helt utan fossila bränslen och mineraltillskott.

Projektet är skapat ur utmaningen som hela jorden står inför – att klara att föda en växande befolkning på ett klimatneutralt sätt. Detta ska bland annat ske genom att samla in och bearbeta data från traktorer, sensorer och redskap, men också genom att koppla ihop alla system med varandra.