facebooktwittermail d

Här ska marken brukas helt autonomt och fossilfritt

Uppsala

Självkörande maskiner och uppkopplade åkrar. Det är målet för ett nytt projekt på Ultuna som drivs av Rise i samverkan med en rad andra aktörer. Här ska på sikt fyra hektar brukas helt utan mänsklig inblandning i produktionsledet och helt utan fossila bränslen och mineraltillskott.