facebooktwittermail d

Här rullar Volvos första vätgaslastbil

Volvo har nu börjat testa lastbilar som går på vätgas. Målet är att de ska finnas på marknaden någon gång efter 2025.