facebooktwittermail d

Här registrerades flest traktor B

Under förra året registrerades 28 lantbrukstraktorer som traktor B. Desto fler ATV:er registrerades som det nya, snabbare fordonsslaget.